А Szent András evangelizációs központ munkatársainak szervezésében syervezték meg

Nagyböjti lelkigyakorlat a leánykollégiumban
A Szent András Evangelizációs Központ munkatársai tartottak lelkigyakorlatot a nagybecskereki leánykollégium növendékeinek március 9-e és 11-e között.
Az összejövetel központi témája a kerügma volt. Csiszér László több dalt is betanított a lányoknak, és a missziósok arra törekedtek, hogy a fiatalokat bevonják a teljes programba.
Kihívás volt számunkra eleget tenni Julianna nővér kérésének, hogy a lányok számára szervezzünk lelki programot. Ugyanakkor fontos küldetés is, hogy jobban megismerjük őket, mert ők azok, akik a hit szempontjából különösen is érzékenyek. Kevés kivétellel bánáti fiatalok, jórészt a szórványból
– mondta Pozsár Ildikó, a Szent András Evangelizációs Központ vezetője.
A foglalkozások pénteken és szombaton a kollégiumban zajlottak, míg vasárnap a növendékek és missziós csapat Versecen voltak, ahol aktívan bekapcsolódtak a szentmisébe. A lányok az előző napokon elsajátított énekeket adták elő Csiszér László és társai zenei kísérete mellett. A nap folyamán megismerkedtek a dél-bánáti várossal és a maroknyi magyart tömörítő kultúregyesülettel.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda