A polgárok bizalmának köszönhetően Folytathatják a munkát a muzslyai HK tanácsának tagjai

Összefogás és összetartás a közösségért
December 13-án tartotta meg alakuló ülését Muzslya helyi közösségének új tanácsa és felügyelő bizottsága. Tanácselnöknek Sztojkó Józsefet, alelnöknek Vidrács Krisztinát, a felügyelő bizottság elnökének pedig Csíkos Annát választották meg. A tanács és a felügyelő bizottság többi tagja Bodó Poturica Mária, Juhász Törköly Krisztina, Borbély Tivadar, Kovács László, Hallai Mihály, Palatinus Ervin, Bálity Mihály, Molnár Tibor, Kovács Nándor, Bíró István és Kenderesi István.
Sztojkó József az újonnan megválasztott tanácselnök nyilatkozott lapunknak:
Mint az előző tanács tagja értékelje, mi volt a legjelentősebb eredmény az előző összetételben?
-Még mielőtt felelnék a kérdésre, szeretném megköszönni a muzslyai szavazópolgárok bizalmát, ugyanis a december 4-ei helyi közösségi választásokon a VMSZ és a civil szervezetek közös tanács-és ellenörző bizottság jelöltjei elsöprő győzelmet arattak.
Ami pedig az előző tanács összetételét és annak munkáját illeti, a négyéves tevékenységünket eredményesnek értékelem. Sikerült még szorosabb kapcsolatot teremteni és folyamatosan támogatni a településünkön tevékenykedő civil szervezeteket és egyesületeket, melynek köszönhetően a szervezetek rendezvényei színvonalasabbak és látogatottabbak lettek. Az elmúlt négy évben a VMSZ és a civil szervezetek összefogásának köszönhetően – magyarországi, köztársasági, tartományi és önkormányzati támogatásokból – sikerült az egészségház és a gyermekorvosi rendelő mellé egy új, korszerű felszerelésekkel ellátott gyógyszertárat építtetni, kétnyelvű utcanévjelző-és településköszöntő táblákat elhelyezni (a hiányzó táblák elkészítése folyamatban van), tatarozási és felújítási munkálatokat végezni településünk valamennyi középületén, a VMSZ államtitkárának közbejárásával az egykori mozi épületének tulajdonjogát rendezni, segítséget nyújtani és összefogó erőt biztosítani a nagybecskereki Püspökségi Caritas által támogatott projektum megvalósításában, melynek célja egy park létesítése a falu központjától mindössze néhány száz méterre levő nádas területén, valamint néhány utcában útfelújítási, útjavítási és útszélesítési munkálatokat végezni, illetve a néhai Piros Csizma udvarát és a Szervó Mihály Átalános Iskola futballpályáját kiaszfaltozni.
Az új tanács előtt álló legjelentősebb feladatok?
Az egyik legjelentősebb feladatunk a fiatalok itthon maradásának szorgalmazása lesz. Ebből a célból folytatni szeretnénk a közösségi találkozók, lakossági fórumok szervezését, melyeken folyamatosan ismertetnék a Prosperitati Alapítvány gazdaságfejlesztő és munkahelyteremtő pályázatait, hasznos információkat nyújtanánk a sikerek pályázáshoz, így támogatva a helybeli mezőgazdasági termelőket, magánvállalkozókat és a fiatal házaspárokat. Ezenkívül fontosnak tartjuk a falusi és a tanyai turizmus fejlesztését, a muzslyai tájház berendezését és a a néha mozi épületének jelentős szintű felújítását, valamint a a falugondnoki szolgáltatás bővítését is, mellyel még többet tudnánk segíteni az egyedül élő, idős polgártársainkon. Szívügyünknek tartjuk civil szervezeteink és egyesületeink megmaradását, ezért – a tanács bizottságain keresztül – segítséget fogunk nyújtani a pályázatok megírásában és a támogatások biztosításában. Nem feledkezünk meg a fiatalokról sem, nekik minőséges szórakozási lehetőségeket és ifjúsági témakorökkel kapcsolatos esteket, előadásokat szeretnénk szervezni. Természetesen az egyik legégetőbb gondok orvoslása közé sorolnám a kerékpárút kiépítését, az utcák aszfaltozását és az utcai kiviílágítás javítását, továbbá a szennyvízlevezető csatornahálózat befejezését, a kápolna rendezését, a közterületek (zöld övezetek) karbantartását, valamint utcanévjelző táblák elhelyezésének befejezését is.
A felsorolt célokat és terveket kizárólag a muzslyai polgárok, szervezetek és egyesületek összefogásával és összetartásával valósíthatjuk meg.