AKCIJA „ZRENJANINA” ZA IZBOR LIČNOSTI GODINE: Čitaoci predlažu i biraju!

Od ovog broja list „Zrenjanin” počinje novi ciklus nominacija za izbor ličnosti 2020. godine u osam oblasti – politika, privreda, poljoprivreda, mediji, kultura, prosveta, medicina i, od prošle godine, ustanovljena oblast humanitarnog rada. Nakon prethodnih akcija, koje su naišle na izuzetan odziv čitalaca, najtiražniji lokalni nedeljnik u Srbiji ponovo pruža priliku sugrađanima da najpre predlože ličnosti, a da posle toga i glasaju za one koji su po njihovom mišljenju najviše zadužili grad i region. Kao i prošle godine, glasački kuponi će na kraju akcije doneti najsrećnijim čitaocima – predlagačima vredne nagrade.

U ovom broju objavljujemo kupon za slanje predloga, odnosno kandidata za ličnost „Zrenjanina“ u osam oblasti. Kandidati koje predloži najviše čitalaca naći će se nakon toga na listi za glasanje.

Kandidati koje čitaoci žele da predlože treba da budu osobe koje su rođene, žive i rade u regionu srednjeg Banata, zatim oni koji su ovde rođeni ali više ne žive u rodnom kraju, kao i ljudi koji su poreklom iz drugih sredina, a sada žive i rade u srednjobanatskom okrugu. Bitno je da su u proteklih godinu dana postigli izuzetne, vredne i cenjene rezultate u oblasti kojom se bave i da su svojim angažovanjem doprineli afirmaciji ove sredine.

Posebno naglašavamo da u akciji ne mogu (kao kandidati za ličnost godine) da učestvuju zaposleni u NIP „Zrenjanin“ i članovi njihovih porodica.

 

KAKO PREDLOŽITI KANDIDATE

 

Čitaoci koji žele da neku osobu predlože za ličnost „Zrenjanina“, treba da na kuponu u prazno polje pored oblasti napišu ime kandidata. Svaki čitalac može da predloži po jednu osobu za svaku od osam oblasti.

Popunjen kupon predlagači mogu da pošalju poštom, na adresu: NIP „Zrenjanin” AD, Kralja Petra Prvog br. 2/2, 23000 Zrenjanin – sa napomenom ZA IZBOR LIČNOSTI ZRENJANINA.

Predloge primamo i putem elektronske pošte. Listu kandidata treba poslati na adresu: licnost@listzrenjanin.com. U imejlu treba navesti naziv kategorije i ime kandidata.