AKTIV DIREKTORA OSNOVIH ŠKOLA BANATA: Poštovanje epidemijskih mera

Škole sa područja Vojvodine su u najmanjem broju prelazile na onlajn i kombinovane modele nastave. Nekoliko puta je istaknuto da je od krucijalne važnosti poštovanje propisanih mera zaštite protiv korona virusa.

Nastavna godina je krenula po tri modela i cilj je bio da danas ovde razjasnimo sve dileme sa kojima se naši direktori susreću. Takođe ovo je bila prilika i da ih upoznamo sa konkursima i novinama Ministarstva prosvete. U oviru ovog, sedmog sastanka, govorili smo i o tomesečju i sistemima ocenjivanja đaka – rekao je dr Milan Pašić na jučerašnjem random sastanku sa predsednicima aktiva direktora 145 osnovnih škola specijalnih škola iz 19 lokalnih zajdnica Banata, održanom u Kulturnom centru.

Pašić je napomenuo da je cilj je bio da se razjasne sve dileme sa kojima se naši direktori susreću. Bilo je i odstustvovanja zbog izolacije nastavnika, ali situacija nije alarmantna, a rešenje za zamene su pronađene dogovorom direkora i uključivanjem Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da prekida nastave u osnovnom obrazovanju i vaspitanju nije bilo. On je naglasio da istraživanja u svetu pokazuju da škole nisu transmisija prenosa virusa i da se dosledno primenjuju mere zaštite.

Takođe, sastanak je bio prilika i da se direkori upoznaju sa konkursima i novinama Ministarstva prosvete. A s obzirom na to da se bliži i tomesečje, tema je bila i sistem ocenjivanja đaka, kao i dobijanje licenci za direktore, o onljn platformi Čuvam te” – sprečavanje vršnjačkog nasilja, a najbolje reultate ostvarila je OŠ Sveti Sava” u Žitištu. Bilo je reči i o ekskurzijama i nastavi u prirodi, o čemu odlučuje tim škole, ali i škola destinacija na koju bi išli učenici, mora da bude u zelenoj zoni…

Načelnica Školske uprave za Banat, Snežana Oluški Vlačić, navela je da su ovakvi radni sastanci od izuzetnog značaja, jer se razmenjuju iskustva i razjašnjavaju mnoge nedoumice koje se tiču postupanja tokom nastave u okolnostima globalne pandemije.

Glavne teme sastanka direktora banatskih osnovnih škola bile su aktuelnosti, problemi i novine koje se tiču obrazovno-vaspitnnog sistema. Ona je navela da su ovakvi radni sastanci izuzetno značajni, jer se razmenjuju iskustva i razjašnjavaju mnoge nedoumice koje se tiču postupanja tokom nastave u okolnostima globalne pandemije.

U odnosu na to (epidemiološku situaciju) Ministarstvo je menjalo strategije. Mi smo samo u dva ili tri navrata imali situacije gde su učenici pohađali online nastavu, odnosno gde su se delili u grupe. S obzirom na novo uputstvo Ministarstva prosvete, škole se dele u grupe kada dođe do oboljevanja. Među zaposlenima imamo obolelih, ali za sada to nije ništa alarmantno – istakla je Oluški Vlačić i podsetila da je Školska uprava pred početak nove školske godine održala sastanke sa aktivima direktora. Škole iz 19 lokalnih samouprava Banata koje priadaju Školskoj upravi Zrenjanin, nisu radile u drugom režimu, osim u režimu zelene zone. Snežana Oluški Vlačić radni sastanak . Iz meseca u mesec se menja strategiju u zavisnosti okretanja pandemije, a u dva-tri navrata, nastava je bila onlajn, odnosno đaci su se delili u grupe. Što se zaposlenih tiče, nije alarmantno i zadovoljni smo što je u Banatu bila zelena zona.

M.B.