AKTIVNOSTI PROJEKATA RCR „BANAT“ O ZAPOŠLJAVANJU U SRBIJI I RUMUNIJI: Motivacija za upuštanje u preduzetničke vode

Nedavno je u Hotelu „Vojvodina“ održana obuka za nezaposlene o pokretanju biznisa, u okviru srpsko-rumunskog projekta o poboljšanju zaposlenosti u Banatu. Naziv projekta je „Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju”, a sprovodi se u okviru Intereg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Jedan od realizatora je Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj (RCR) „Banat“.

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom virusa korona, planirane aktivnosti na projektu odlažu se do daljnjeg.

Sada kada se čitav svet bori protiv virusa korona, fokus je pomeren sa zapošljavanja na temu opstanka biznisa, zadržavanja postojećih radnih mesta i opšte preživljavanj ekonomije – napominju u RCR „Banat“.

Podsećaju da su u prethodnom peridou sproveli mnoge aktivnosti na projektu „Osnaživanje Banata“.

Najpre su održane dve zajedničke radionice 23. i 24. januara u Zrenjaninu i 28. i 29. januara u Temišvaru, na temu izrade analize tržišta. Prezentovani su ključni nalazi istraživanja i rezultati ankete koja je sprovedena među poslodavcima sa obe strane granice. Radionicama su prisustvovali članovi projektnog tima, eksterni eksperti i predstavnici relevantnih ciljnih grupa (poslodavci, službe za zapošljavanje, inspekcija rada, lokalne samouprave, javna preduzeća), saopštava RCR „Banat“. Dodaju da je ovim zaokružen proces izrade Studije tržišta rada, koja predstavlja osnov za izradu Akcionog plana zapošljavanja.

Potom je započeta izrada ovog dokumenta koji donosi nove mogućnosti za Banat, ističu u RCR „Banat“. Tako je 24. februara u prostorijama Regionalnog centra održan prvi konsultativni sastanak od planirana tri. Neke od razmatranih sastanka bile su definisanje politika u oblasti zapošljavanja u Banatu i sprovođenje konkretnih akcija. Pored predstavnika lokalnih samouprava, sastanku su prisustvovali i predstavnici Nacionalne službe za zapošljavnje, nevladinog sektora i načelnica Srednjobanatskog upravnog okruga.

Naposletku, od 2. do 6. marta u Hotelu „Vojvodina“ održana je prva petodnevna obuka za 20 nezaposlenih građana koje žele da započnu sopstveni biznis. Oni su motivisani da se upuste u preduzetničke vode, a takođe su dobili i sertifikate o završenoj obuci.

Projekat „Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju” (Empowering Banat through Realistic Demand – EBRD) sprovodi Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat“ u partnerstvu sa Privrednim komorama Srbije i Temišvara u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije. Realizacija traje 12 meseci, a ukupni budžet projekta je 233.975,07 evra.

L.Z.