ALEKSANDAR STARČEVIĆ DIREKTOR „GRADSKE TOPLANE” O NASTAVKU MODERNIZACIJE PREDUZEĆA

Dug prema „Srbijagasu” odveo u minus
Zimski meseci, iz godine u godinu, kao „dežurnu temu” ističu probleme i pitanja vezane za grejanje. Odgovore na njih mogu dobiti na adresi „Gradske toplane”, a pravi sagovornik na ovu temu je direktor ovog javnog preduzeća mr Aleksandar Starčević.
Skupština grada Zrenjanina je krajem prošle godine usvojila Program poslovanja „Gradske toplane” za 2016. godinu. Dokument počinje poglavljem „Misija i ciljevi”.
– „Gradska toplana” je osnovana radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba građana kada je reč o daljinskom grejanju i snabdevanju prirodnim gasom. U tom smislu smo upućeni na „Srbijagas”. Opredeljenje da nam misija bude modernizacija i povećanje ekonomičnosti utroška energenata i smanjenje troškova koje bi osetili i građani – ostvaruje se.

M. Stojin
Opširnije u štampanom izdanju