Az elhunyt szeretteinkre emlékeztünk temetőinkben a héten

Vallási ünnepek
A napokban elhunyt szeretteinkre emlékeztünk. A temetők látogatottsága igen megnőtt az utóbbi napokban, ugyanis Mindszentek és Halottak napjakor virágokkal és meggyújtott mécseseinkkel tisztelgünk elhunyt szeretteink emlékre előtt.

A katolikus közösség ünnepei
Mindszentek napját a katolikus egyház november 1-jén ünnepli, a valaha élt igaz emberek emlékére. A halottak napját előzi meg. A mindenszentekhez és a halottak napjához kötődő szokásokat nem csak a hithű keresztények gyakorolják.
A mindszentek napjának a gyökereit a kelta Samhain újév ünnepében kereshetjük, melyet november 1-jén ünnepeltek. A hiedelem szerint ezen az éjszakán, úgy hitték, hogy az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat.

A protestáns egyházak is ünnepeltek
A reformáció emléknapját a protestáns közösségek október 31-én ünnepelték. Ezen a napon tűzte ki Luther Márton szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes a wittenbergi vártemplom ajtajára kilencvenöt pontból álló téziseit, melyek az egyház megreformálására vonatkoztak. Ezen a napon emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.