BEMUTATKOZNAK A Vajdasági Magyar SZövetség ÖNKORMÁNYZATI JELÖLTJEI

Szülőföldön való megmaradás az egyik legfőbb célkitűzésünk
A Vajdasági Magyar Szövetség a nagybecskereki választási bizottságnak másodikként adta át az önkormányzati listáját, ami azt jelenti, hogy a 2 szám alatt fog szerepelni az április 24-i választásokon. A jelöltek között minden helyi szervezetből szerepelnek, tehát a város magyar lakta településeinek a képviselői megtalálhatók a párt önkormányzati jelöltjei között. A jelöltek a számukra jelentős kérdésekről nyilatkoztak lapunknak.

Vidrács Krisztina-Muzslya
Kisebbségi és össztársadalmi szempontból is igen fontosnak tartjuk az oktatási rendszer fejlesztését. Fiataljaink számára megteremteni az anyanyelvi oktatás feltételeit, az óvodai, általános és középiskolai szinten is. Ezen célunk megvalósításában igen nagy mértékben járul hozzá a Magyar Nemzeti Tanács is. Az MNT pályázatain olyan programokat támogattunk, amelyek hozzájárulnak térségünk oktatásának a fejlesztéséhez. Serkenteni szeretnénk fiataljainkat a továbbtanulásra és ehhez nagy mértékben járul hozzá az MNT ösztöndíj programja, illetve az újvidéki Európa Kollégium nyújtotta lehetőségek.

Németh Róbert- Nagybecskerek
Számomra az egyik legfontosabb kérdés az elvándorlás kérdése, különösen a fiatalok körében. Ennek megállítása érdekében kell tennünk valamit, és segítenünk kell nekik, hogy itt szülőföldükön próbáljanak érvényesülni. Ezt saját tapasztalatból is mondom, mivel a feleségem ötletére két éve magánvállalkozásba kezdtünk, és a Tartományi Munkaügyi Titkárság pályázatán támogatást nyertünk, amellyel egy egészséges élelmiszereket forgalmazó üzletet nyitottunk. Ennek köszönve talpra álltunk és íme két éves tevékenység után fejlesztések előtt állunk. A fiataloknak ismét egy lehetőségük nyílt, ugyanis a Prosperitati Alapítvány támogatási lehetőségei is igen nagy mértékben hozzájárulhatnak a fiatalok és általában a szülőföldön való boldogulás elősegítéséhez.

Pozsár Halász Éva-Erzsébetlak
Mint a VMSZ erzsébetlaki HSZ elnöke síkraszállok a településemen élő magyarság összefogásáért, mivel összefogásban az erő, és magmaradásunk is ettől függ. Tekintettel, hogy erzsébetlaki vagyok a falusi turizmus fejlesztését szorgalmazni fogom és fogjuk, és erre most még nagyobb lehetőségünk van a Prosperitati Alapítvány pályázati lehetőségeinek köszönhetően. Tekintettel arra, hogy az eddigiekig csak bejegyzett vállalkozók tudtak a falusi turizmus fejlesztésére vonatkozó pályázatokon részt venni, most már családok is tudnak pályázni és ezzel nagy mértékben tudják fejleszteni kapacitásaikat.
Szekeres Renáta-Szentmihály
Számomra a nőkkel és az ifjúsággal való foglalkozás igen fontos. A VMSZ női fóruma igen tartalmas programokat szervez a hölgyek és gyermekek részére. Jótékonysági akciókat is szervezünk. Másodízben szerveztünk meg a Mindennapi hősnőink című rendezvényt, ahol bemutatjuk körzeteink hősnőit, akikre felnézünk. Ami az ifjúságot illeti itt is igen tartalmas és érdekes programokat szervezünk a számukra.

Bakos Ervin-Lukácsfalva
Sajnos ami a mezőgazdaságot illetően nem sok jóval tudok szolgálni, ugyanis a külföldi és belföldi tényezőket is figyelembe véve a mezőgazdaság igen mélyponton van jelenleg. Ami Lukácsfalvát illeti az a helyzet, hogy 2001-ben 32 család élt kertészetből, ez a mai napra 4-5 családra csökkent. Ehhez természetesen az elvándorlás nagy mértéke is hozzájárult. Ezen újonnan nyílt pályázati lehetőségekben látok némi esélyt arra, hogy ez a helyzet javuljon. Remélem, hogy ez pozitív hatással lesz az itteni mezőgazdasági termelőkre.