BRODOGRADILIŠTU „BOMEKS“ POVERIOCI RASPRODAJU INVENTAR, OGRADU, REFLEKTORE

Zrenjaninski  Privredni sud zakazao je prinudnu prodaju imovine „Bomkes šipjarda 4M“ iz Beograda,  kako bi zrenjaninski  proizvođač gumenoteničke robe „SM Lateks“ i beogradska firma „Vesko“  kako tako naplatili svoje potraživanje od ovog finansijski posrnulog  brodogradilišta. Ova firma u većinskom vlasništvu državljanja Makedonije Saška Mirčevskog i Marjana Gerasimova, koju od nedavno  kao direktor vodi Branislav Radanović, a čije je sedište početkom januara  iz Perleza prebačeno u Beograd, duže od dve godine ne može da izmiruje svoje obaveze, dok trenutna blokada njenih računa iznosi skoro 173 miliona dinara.

Da bi namakli novac i kako tako naplatili svoja potraživanje od „Bomeksa“, poverioci  „SM Lateks“ i „Vesko“ će uz pomoć sudskog izvršitelja na javnoj licitaciji  pokušati da prodaju veći deo inventara i kancelarijske opreme brodogradilišta. Na prodaju će biti ponuđeni portirnica, bandere, ograda, reflektori, oprema iz kuhinje, garderobni ormani, telefonska centrala, ploter, računarska oprema. Dobar deo ovih predmeta po drugi put se nudi na prodaju i početna cena iznosiće samo 30 procenata procenjene vrednosti.  Javna prodaja biće održana u Perlezu, Beogradski put broj 73, u sredu, 24. februara, a počeće u 9 časova i 30 minuta.
Z.D.