CENTAR ZA EDUKACIJU „MOZGALICA”: Podrška deci sa razvojnim poteškoćama

Već duže od godinu dana na adresi Zmaj Jovina 16 u Zrenjaninu, Centar za edukaciju „Mozgalica” uspešno sprovodi programe i projekte usmerene na decu sa razvojnim poteškoćama, decu kojoj je potrebna dodatna podrška u razvojnom dobu kao i roditeljima i porodicama te dece. Kao novine, Centar nudi nove tehnike i metode koje su širom sveta rasprostranjene i vrlo uspešne.

1-mozgalica-logo

POMOĆ LOGOPEDA I TERAPEUTA
Digitalna manipulacija je metod postavljanja pokretnih govornih organa u poziciju za izgovor. Ukazivanjem detetu na mesto izgovora glasa, pomažemo mu u progovaranju i govorenju, uopšteno. Metod sprovodi diplomirani logoped sa višegodišnjim iskustvom u radu sa istom metodom.
Neurofidbek je terapijska metoda bazirana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i davanju povratne informacije. Pomoću ove metode analizira se aktivnost moždanih talasa koja se zatim pretvara u korisne informacije o tome kako mozak funkcioniše. Važno je naglasiti da je postupak jednostavan, bezbolan i neinvazivan. Neurofidbek tretman se sprovodi na način da se dete ili odrasla osoba udobno smeste na stolici. Terapeut mu na glavu stavi elektrode pomoću kojih aktivnost njegovog mozga postaje vidljiva na terapeutovom ekranu. Na taj način moždani talasi prate se u realnom vremenu. Dete za to vreme na svom ekranu gleda određeni zanimljivi sadržaj (crtani film, igrica i sl.), a sve je popraćeno zvučnim signalima. Trajanje jednog neurofidbek tretmana je 30 do 45 minuta. Kako bi se postigli određeni ciljevi potrebno je provesti najmanje 20 treninga. Najbolji rezultati postižu se kada se odrade dva do pet treninga nedeljno. Preporučuje se da razmak između treninga ne bude veći od tri dana.

TRETMANI POREMEĆAJA PAŽNjE
Neurofidbek se koristi kod dece i odraslih u tretmanu poremećaja pažnje i koncentracije sa ili bez hiperaktivnosti, poteškoća učenja, poremećaja senzorne integracije, jezično-govornih poremećaja, cerebralne paralize, gubitka govora kod odraslih, mucanja, razvojnih poremećaja (autizam), epilepsija, itd.
– Biofidbek i neurofidbek se takođe uspešno sprovode i kod sportista gde se tretman bazira na boljim postignućima, punoj koncentraciji i smirivanju anksioznosti. Primenom neurofidbek metode kod navedenih poremećaja primećuje se značajno poboljšanje u socijalnim interakcijama, komunikaciji, pažnji i koncentraciji, emocionalnoj stabilnosti te ponašanju, govoru i razumevanju. Ove metode su širokog spektra primene kako kod dece, tako i kod odraslih, koji obično dolaze kako bi smanjili stres i ublažili nastale posledice – naglasila je vlasnica Centra Nataša Vojnović, te ukazala zainteresovanima da za sve dodatne informacije pozovu na broj telefon 063/8022480.


S.V.

1-mozgalica