„ČISTOĆA” O PROLEĆNOM UREĐENJU I ČIŠĆENJU GRADA

Košenje u toku: prema programu

Sezona košenja zelenih površina ove godine krenula je krajem marta. Kao i prethodnih godina, tako i ove, kose se površine utvrđene planom i programom održavanja.
– Tokom jednog kruga, radnici Službe za održavanje javno zelenih površina, pokose oko 1 milion kvadrata trave, a broj krugova košenja zavisi od lokacije na kojoj se kose zelene površine. Prioritet imaju plava zona, stambena naselja, dečija igrališta, parkovi, kao i ulice iz programa održavanja. Sve ostale površine kose se po nalogu komunalne inspekcije – kaže Danijela Tančić, zadužena za odnose sa javnošću u JKP „Čistoća i zelenilo”.
S. V.

Opširnije u štampanom izdanju