Dizajniranje, reciklaža i đačko preduzetništvo

U Osnovnoj školi „Vuk Karadžić” uspešno rade radionice, među kojima i ona za dizajniranje i đačko preduzetništvo.
– Namena ove radionice je da se deca osposobljavaju, od malena da stvaraju uslove za samostalnost i samoizdržavanje – kaže mentor Mila Stašević. – Jedan od segmenata je naučiti ih da urade predmet koji ima upotrebnu vrednost. Drugi, bitan element je razvijanje radnih navika kod dece.
U „Noći istraživača” prošle nedelje u Kulturnom centru, đaci su pokazali i kao autori- robotska ruka koja može da se korist za električno otvaranje i zatvaranje vrata, prozora, ventila na instalacijama, dizanje i spuštanje delova medicinskih kreveta. Uz doradu i ugradnju potrebnog hardvera i softvera može da posluži kao jeda od osnovnih delova za izradu pametnih kuća.
M.B.