DO PROLEĆA NOVIH 190 HEKTARA POD ŠUMOM NA TERITORIJI GRADA ZRENjANINA

Ogoljeni srednji Banat: najmanje stabala u Evropi

Javno preduzeće „Vojvodinašume” započelo je novu sezonu pošumljavanja teritorije Vojvodine, a do početka proleća i teritorija Grada Zrenjanina dobiće novu šumu na 190 hektara. Kako su najavili iz Šumskog gazdinstva „Banat” iz Pančeva, koje gazduje ovdašnjim šumama (5.374 hektara) zajedno sa „Vojvodinašumama”, Zrenjanin i njegova okolina biće pošumljeni euroameričkim topolama.
– Srednji Banat se smatra jednom od najmanje pošumljenih oblasti u Evropi. U ovom delu po negativnom trendu pošumljavanja prednjači Opština Sečanj, u kojoj šume zauzimaju tek 0,37 procenata. Sledi je Opština Žitište sa 0,4 odsto površine pod šumama, a Novi Bečej sada ima pošumljenost 0,80 odsto teritorije. U Srpskoj Crnji i njenoj okolini je pošumljeno 0,81 procenata površine. Grad Zrenjanin ima najvišu stopu pokrivenosti šumama (2,60 odsto) – naveo je za naše novine direktor ŠG „Banat” iz Pančeva, inženjer šumarstva Slađan Suručić.
On je rekao i da je sve to i dalje mala stopa pošumljenosti čak i u odnosu na Vojvodinu, koja takođe ima veoma malo šuma na svojoj površini (7 odsto), ali i u odnosu na Srbiju, koja ima 27 procenata površine pod šumom. U Evropi šumovitost iznosi 40 odsto.
– Danas se najveći deo šuma nalazi u plovnim područjima reka Tisa, Dunav, Tamiš, Karašac, a manji deo u zaštićenim delovima pored ovih reka. Najmanji deo pošumljenosti je u obliku manjih enklava u opštinama Nova Crnja i Žitište – objasnio je Suručić.
Javno preduzeće „Vojvodinašume” je iskoristilo povoljne vremenske prilike za pošumljavanje i od početka jeseni 2016. godine izvršilo obnovu šuma i pošumljavanje na površini od oko 800 hektara. Do kraja sezone, do proleća 2017. godine, kako su najavili iz tog preduzeća, očekuje se da će biti pošumljeno još 800 hektara, tako da će planirani obim radova u celosti biti ispunjen.
Na teritoriji pokrajine posađeno je ukupno 338.550 komada sadnica šumskih vrsta drveća iz rasadničke proizvodnje preduzeća i posejano 14.100 kilograma semena hrasta lužnjaka koji je sakupljen u registrovanim semenskim objektima na području Šumskog gazdinstva „Sombor”.

U planu je obnova i sadnja na 1.600 hektara
Do proleća 2017. godine planirano je da se izvrši obnova šuma na površini od 1.500 hektara. Nove šume biće podignute na površini od 30 hektara, a popravka stanja u vidu melioracija i konverzija biće izvršena na površini od 70 hektara, što ukupno iznosi 1.600 hektara. Najviše će biti posađeno sadnica topole, zatim vrbe, poljskog jasena, crnog bora, bagrema i crnog oraha.

Suzana Kokavski