DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI: Humani studenti TF „Mihajlo Pupin”

Studentski parlament Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin“ iz Zrenjanina u saradnji sa Crvenim krstom Zrenjanin i Zavodom za transfuziju krvi Novi Sad organizovao je danas akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Tehničkog fakulteta. Ovo je treća po redu akcija, za koju se prijavilo preko 60 studenata, ali posle lekarskog pregleda, njih 51 je moglo da da krv. Prikupljena je 51 jedinica krvi.

Kao i u prethodnoj akciji i sada se odazvao veliki broj studenata koji su prvi put postali dobrovoljni davaoci krvi – kaže Dragan Lazić, student prodekan.

M.B.

(photo credit – Crveni krst Zrenjanin)

tf akcija krv3