DONET NOVI PROGRAM GRADA ZA MERENJE AEROZAGAĐENJA

Zbog „Linglonga” tri nove stanice

Kvalitet vazduha u Zrenjaninu nadležni će ubuduće očitavati sa šest mernih mesta umesto dosadašnja tri. Ovu novinu donosi Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji Grada u toku 2022. i 2023. godine. Dokument je 15. jula usvojilo Gradsko veće, po dobijenoj saglasnosti od resornog Ministarstva. Ovu promenu jesenas su predložili Zavod za javno zdravlje, Gradska uprava i inspektorka zaštite životne sredine.
Osim na Bulevaru Veljka Vlahovića, Trgu Dositeja Obradovića i ulici Žarka Zrenjanina u Elemiru, aerozagađenje će se meriti i kod: Sportsko-rekreativnog centra Partizan (Beogradska ulica), Mesne zajednice Mužlja (Mađarske komune) i Gerontološkog centra (Principova ulica).
Obrazloženje za uvođenje „Partizana” i Mužlje jeste da bi se pratio uticaj fabrike guma „Linglong” kao izvora emisije zagađujućih materija, navodi se u Programu monitoringa.
Ostala mesta izabrana su kao urbane lokacije i zbog delovanja saobraćaja, a Elemir je uzet zbog uticaja fabrike kaučuka i pogona za naftu i gas.

Spisak štetnih materija koje će se pratiti nešto je kraći nego do sada – izostavljeni su amonijak, vodonik sulfid i akrolein, koji su se dovodili u vezu sa smradom iz pogona za preradu životinjskog otpada koji više ne radi.
Nastaviće se kontrole koncentracija sumpor-dioksida, azotnih-oksida, ugljen monoksida, teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u suspendovanim česticama, koncentracije benzena, toluena i ksilena, koncentracije čađi i suspendovanih čestica RM10.
Od ovih parametara svakodnevno će se ispitivati samo sumpor-dioksid i azotni-oksidi, čađ će se meriti namenski (do sada – u toku grejne sezone), a sve ostale koncentracije tokom osam nedelja godišnje, ravnomerno raspoređeno.

Merenje je do sada obavljao Zavod za javno zdravlje. Rezultati se dostavljaju Odseku za zaštitu životne sredine u prvoj polovini meseca za prethodni. Gradska uprava bi potom trebalo da ih javno objavi i pošalje Agenciji za zaštitu životne sredine (SEPA).
Pored toga, sugrađanima su takođe dostupni i podaci iz realnog vremena o tome kakav vazduh udišu. Naime, Zrenjanin je deo lokalne mreže automatskog merenja vazduha Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Njoj pripada stanica na uglu ulice Cara Dušana i Bulevara Milutina Milankovića, koja je pre svega namenjena praćenju zagađenja koja potiču od saobraćaja (sumpor-dioksid, azot-dioksid, benzen, toluen, suspendovane čestice RM10…). Merenje se obavlja svakodnevno, tokom 24 časa (vazduhvojvodina.vojvodina.gov.rs), ali su podaci trenutno nedostupni zbog godišnjeg servisa opreme.
Naš grad nije jedan od onih koji su obuhvaćeni automatskim monitoringom SEPA.

M. Maričić

  • U ZRENJANINU 2020. PREKOMERNO ZAGAĐEN VAZDUH
    U našem regionu i dalje se ne mere suspendovane čestice PM 2,5 (manje od 2,5 mikrometra) koje u pogledu uticaja na zdravlje predstavljaju najveći problem. Najduže se zadržavaju u vazduhu i najdublje prodiru u disajne organe. Postojeća merenja pokazuju da je tokom 2020. godine vazduh na teritoriji Zrenjanina bio prekomerno zagađen (3. kategorija), navodi se u izveštaju SEPA iz 2020. Uzrok tome bile su prekoračene granične vrednosti koncentracija suspendovanih čestica RM10. U izveštaju su korišćeni podaci sa stanica Pokrajinskog sekretarijata. U ovoj analizi se navodi da je u brojnim studijama uticaja pokazana veza između srednje godišnje vrednosti RM10 i zdravstvenih efekata na stanovništvo. Ove čestice prodiru u pluća, izazivajući upalne procese i pogoršavanje stanja ljudi sa srčanim i plućnim bolestima.