DONETA ODLUKA O NOVOGODIŠNjOJ RASVETI GRADA

Blještaće na način „Elektrodekora”

Elektrodekor” (Otona Župančića 12, Novi Sad) pobednik je nadmetanja za javnu nabavku novogodišnje rasvete Grada Zrenjanina. Njena vrednost, koja spada u male, jeste 4 miliona i 791.840 dinara bez poreza na dodatnu vrednost, odnosno 5 miliona i 750.208 dinara sa obračunatim porezom na dodatnu vrednost od 20 procenata.
Radi se o osvetljenju novogodišnje jelke na Trgu slobode, a „Elektrodekor” je ponudio jedinstvenu ponudu. Kriterijum je najniža ponuđena cena. Rok važenja ponude je 40 dana, što se uklapa u vreme preostalo do kraja tekuće godine.
Tokom postupka, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odgovoreno je na pitanje ponuđača o stepenu zaštite elektroopreme i rasvetnih tela. Naručilac (Gradska uprava) je ostao na zahtevu da stepen zaštite bude viši: IP 67, a ne IP 44, kako je jedan ponuđač tražio. Odlučivanje po pitanju ponuđača produžilo je rok za odlučivanje.


Odgovarajući na pitanje jednog ponuđača, Komisija za sprovođenje postupka izjavila je da nije diskrinimisala niti favorizovala nijednog učesnika u postupku javne nabavke, vodeći računa o bezbednosnim i ekološkim standardima, a u konkursnoj dokumentaciji naručilac se nije opredelio ni za jednu robnu marku ili proizvođača.
Ponuđač koji je odbijen a koji tvrdi da je konkursni materijal izrađen na osnovu kataloga proizvođača „MK Ilumination”, najavio je pokretanje postupka pred Republičkom komisijom za javna nabavke.
Pomenuta kompanija osnovana je kao porodična firma u blizini Insbruka u Austriji 1996. godine, da bi danas imala pogone u Kini, Češkoj, Slovačkoj, Italiji, Mađarskoj, Rumuniji, Turskoj i Južnoafričkoj republici. Služba kontrole kvaliteta i najveći proizvodni pogon smešteni su u Šenzenu – NR Kina, u blizini Šangaja i na Filipinima.
M. S-n.