DR BOJANA VJEŠTICA, PREDSEDNICA PODRUŽNICE LEKARA U ZRENJANINU

Stalno usavršavanje lekara je od velike važnosti

Tokom svog dugog postojanja, lekarska podružnica okupljala je članove, pre svega, radi razmene stručnih informacija, edukacije, očuvanja i zaštite časti i etičkih principa medicinske struke. Lekari su uvek bili aktivni i organizovani, pa je, i pre njenog zvaničnog osnivanja u ovom obliku, bilo pojedinih udruženja kao što je „Klub lekara” osnovan 1924. godine. Današnja Podružnica u Zrenjaninu osnovana je 1946.
Od pre dve godine rukovodstvo Podružnice čine predsednica dr Bojana Vještica, specijalista socijalne medicine, zaposlena u Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov”, potpredsednik dr Mića Petrovački, radiolog Opšte bolnice „Đorđe Joanović”, i sekretarka, dr Bojana Šašić, doktor medicine, zaposlena takođe u Domu zdravlja. O aktivnostima Podružnice za naš list govorila je dr Bojana Vještica.

Na koji način Podružnica funkcioniše u novonastaloj situaciji?
– Prvenstveni cilj okupljanja jeste kontinuirana medicinska edukacija naših članova – doktora medicine i stomatologije. Ona je i zakonska obaveza, jer da bi radili u struci, moraju imati licence koje podrazumevaju i pohađanje određenog broja akreditovanih stručnih predavanja u toku godine. U 2019. organizovali smo 27 stručnih sastanaka, što je bio plan i za ovu. Počeli smo februara, ali nas je pojava korona virusa zaustavila. S jedne strane, uticala je opterećenost lekara na radnim mestima i novi zahtevi koji se pred njih postavljaju. S druge, naša predavanja poseti najmanje 100 ljudi po sastanku, a Krizni štab je okupljanja ograničio na 30, što je uslovilo novi način funkcionisanja Podružnice. Poseban akcenat je zahtevala bezbednost kolega, koji su u razvoju pandemije postali vrlo osetljiva kategorija.

Kako ste, uprkos situaciji, priređivali sastanke?
– Održana je elektronska sednica Predsedništva Podružnice koju čini 21 ugledni član. Doneli smo zaključak da ćemo se bazirati na edukaciji putem akreditovanih onlajn testova, dok se ne steknu uslovi za ponovan nesmetani rad. To je, pre svega, vrlo bezbedan način obučavanja, a u trenutku profesionalne opterećenosti, pruža vremenski komfor da svako odvoji vreme za edukaciju shodno svojim profesionalnim obavezama. S obzirom na veliki broj sastanaka koji inače održavamo i zainteresovanosti kolega da čuju nove profesionalne stavove i iskustva predavača, svi naši članovi imaju i više nego dovoljno bodova koje zahteva obnova licence.

Da li ste osposobljavali lekare za borbu sa korona virusom?
– Najbolji lek za korona infekciju, kao i za svaku vrstu virusne infekcije, zapravo je preventiva. Ako i dođe do oboljevanja, terapija je simptomatska, dakle nema specifičnog leka. Stvari se vrlo brzo dešavaju i svako od nas daje svoj maksimum prateći instrukcije prvenstveno Ministarstva zdravlja, kao i drugih stručnih tela, oko protokola lečenja i testiranja. Trenutno, zbog opterećenosti poslom svih naših članova u zdravstvenim ustanovama, ne možemo očekivati da nađu vremena i za pripremanje predavanja. Akreditovana predavanja ne samo da zahtevaju stručnu pripremu, nego treba da budu i odobrena od strane stručnog tela koje se time bavi.
Kao specijalista socijalne medicine u svojoj ustanovi bavim se između ostalog i prikupljanjem, kontrolom i prosleđivanjem podataka u vezi sa uslugama koje pružamo (vrsta i broj pregleda), ali i indikatorima zdravstvenog stanja, kao i broja i vrste oboljenja koja dijagnostikujemo, očekujem da će podaci koje statistički obradimo, nakon stavljanja epidemije pod kontrolu, i s obzirom na kliničko iskustvo kolega koji se bave kurativom u lečenju kovid 19, omogućiti bazu za sumiranje podataka, informacija i iskustva, kao i kvalitetna predavanja.

Planovi za budućnost?
– Nastavljamo da radimo na kontinuiranoj edukaciji shodno uslovima. Nećemo se okupljati, poštujući sve neophodne mere radi očuvanja bezbednosti. U današnje vreme, kada su svi naviknuti da prate informacije elektronski, to nije problem organizovati. Naravno, to se ne može porediti sa živom rečju i druženjem koje imamo na međusobnim susretima, ali ovo je vreme kada se moramo svi maksimalno odgovorno ponašati.

  • ZAHVALNOST
    Koristim ovu priliku da vam se kao medijskoj kući zahvalim na interesovanju za naše Udruženje i apelujem na sve građane da se odgovorno ponašaju prema sebi i drugima, jer je to jedini način da sa što manje posledica po ljudske živote i od strane zdravstvenih radnika i građana, prođemo kroz pandemiju korona virusa.

Miroslava Malbaški