DR SVETLANA DETKI O LICENCAMA I EDUKATIVNIM PROGRAMIMA ZA MEDICINSKE RADNIKE

Akreditovana predavanja – nezamenjiva za usavršavanje

  • Da bi lekar dobio licencu, potrebno je da ima položen stručni ispit i da je upisan u imenik Lekarske komore Srbije – kaže predsednica zrenjaninske Podružnice društva lekara

Društvo lekara Vojvodine – Srpsko lekarsko društvo je dobrovoljna asocijacija koja se, pored ostalog, bavi kontinuiranom medicinskom edukacijom. Na čelu zrenjaninske Podružnice ovog udruženja je dr Svetlana Detki, specijalista opšte medicine. Sa predsednicom Podružnice razgovaramo o lekarskim licencama i edukativnim programima za medicinsko osoblje.
Kakve mogućnosti za napredovanje lekarima pruža Podružnica?
Naša Podružnica broji 520 članova i svi imaju lekarsku licencu. Svi članovi su lane, kao i prethodnih godina, imali mogućnost da prisustvuju brojnim akreditovanim predavanjima koje je organizovala Podružnica i da na taj način sakupe potreban broj bodova. Aktivnost se nastavlja i u 2016. godini. Dovoljno govori podatak da imamo isplanirana akreditovana predavanja za celu tekuću godinu.
Kroz kakav proces prolaze lekari da bi dobili licencu?
Kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju lekari dobijaju bodove koji su im neophodni za licencu. Licenca je odobrenje za samostalan rad i izdaje je Lekarska komora Srbije. Da bi lekar dobio taj dokument, potrebno je da ima položen stručni ispit i da je upisan u imenik Lekarske komore Srbije, što znači da je u obavezi da bude član te komore. Da bi lekar obnovio licencu potrebno je da je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane medicinske edukacije, stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije.
Šta se dogodi u slučaju kada lekar nema dovoljan broj bodova?
Ukoliko lekaru nedostaju bodovi, dužan je da polaže ispit pred nadležnom komisijom LKS. Takođe je važno napomenuti da nezaposleni lekar nije u obavezi da sakuplja bodove za kontinuiranu edukaciju. Licenca takođe može biti lekaru oduzeta privremeno ili trajno. Detalji su definisani najnovijim pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika.
Imate li podatak koliko je zdravstvenih radnika napustilo Zrenjanin i otišlo da radi u inostranstvo?
Na to pitanje ne mogu da odgovorim, jer nam podaci nisu dostupni. Te informacije može da da samo Regionalna lekarska komora.
S. Kokavski