DRAGAN ĆAPIN, PREDSEDNIK VATROGASNOG SAVEZA SRBIJE

Moramo više edukovati građane

U šali kaže da je „prohodao u vatrogasnom odelu”, da je već od prvog razreda osnovne škole u Kleku nosio prigodnu đačku vatrogasnu takmičarsku uniformu.
Dragan Ćapin je poslednje tri godine predsednik Vatrogasnog saveza Srbije. Nedavno je kao član državne delegacije boravio u Ohaju (SAD). Takođe, u poslednjoj deceniji u dva navrata je bio pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina zadužen za seoske sredine, a trenutno je i na dužnosti člana Gradskog veća.
Dragan Ćapin ima ogromne zasluge za dostignuća u oblasti protivpožarne službe. Ona je po mnogo čemu najuspešnija u zemlji, počev od 22 seoska dobrovoljna vatrogasna društva (DVD), do onog na nivou Grada, navodi naš sagovornik. Inače, procenjuje se da je u Srbiji aktivno oko 230 do 240 društava.
– Ponosimo se uspesima zrenjaninske dobrovoljne vatrogasne službe. To je zasluga mnogobrojnih generacija koje su se sa puno ljubavi posvetile humanoj misiji – poručuje Ćapin.
U više navrata bili ste predsednik Gradskog vatrogasnog saveza (GVS), a od poslednje Skuštine na dužnosti ste sekretara ove organizacije. Šta je obeležilo njen rad?
– Amaterizam, entuzijazam, humanost i ljubav su osnovne vrline svakog našeg člana. Na tim temeljima gradili smo na ovim prostorima dobrovoljnu vatrogasnu službu i u tome uspeli. Dolaze nove generacije i na njih prenosimo bogato iskustvo, pre svega osećaj odgovornosti da bi se izvršio svaki zadatak na spasavanju ugroženih ljudi i imovine. U tome smo imali veliku podršku od lokalne i republičke vlasti.
Konačno je pre četiri godine donet Zakon od dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Šta vam on predstavlja?
– Sigurno da je Zakon bio od izuzetnog značaja. Sada smo više zaštićeni i imamo puno razumevanje u državi. Konkretno, u poslednjih nekoliko godina bili smo pomognuti sa 180 miliona dinara. Zahvaljujući tome smo se tehnički opremili, počev od kupovine uniformisanih vatrogasnih odela, pa do nove opreme. Imamo sjajnu saradnju i sa Centrom za vanredne situacije. To je ključ sve boljih rezultata koje postiže više hiljada registrovanih i aktivnih članova DVD-a.
Ova godina je zbog klimatskih promena i učestale suše posebno bila teška kada su u pitanju intervencije vatrogasaca. Kako gledate na ovaj izazov?
– U pitanju je pre svega neodgovornost građana koji su često uzročnici požara. Još uvek nemamo tačne pokazatelje, ali u našoj zemlji u prvih devet meseci bilo je više od 2.000 različitih požara. Vatrogasci su uvek bili spremni da intervenišu. Međutum, moramo mnogo više raditi na edukaciji građana, kako u čuvanju imovine, tako i reagovanju u slučaju nastanka požara. Tu nam, čini mi se, u društvu još uvek nedostaje odgovornost i svest o tome kakve sve posledice mogu nastati.
Kakva nosite iskustva sa sastanka u Ohaju?
– Ogromne razlike u prilikama tamo i ovde. Njihov jedan vatrogasni centar prostire se, na primer, na 100 hektara, a da ne govorimo o tehničkoj opremljenosti i velikoj profesionalnosti u jedinicama.
To su za naše prilike visoki standardi, mada smo i mi poslednjih godina postigli niz značajnih pomaka na školovanju mlađeg kadra i kupovini opreme. Dobili smo obećanje da ćemo povremeno u SAD moći da pošaljemo po kojeg našeg mladog vatrogasca. Tamo se, zaista ima šta videti i naučiti.

N. Božović