Društveni dijalog u srcu Banata

Piše: Dalibor Bubnjević

Na koji način će „Linglong“ promeniti ekonomsku i ekološku sliku Zrenjanina u narednih sedam godina? Da li auto-put između našeg grada i Novog Sada/Beograda predstavlja slamku spasa za demografski krah? Ko treba da preuzme proces prečišćavanja vode, nakon što ugovor sa tzv. investitorima u skalameriju sklonoj eksploziji, bude raskinut?
Na navedena, ali i brojna druga pitanja, odgovore treba da da Plan razvoja Zrenjanina od 2021. do 2028. godine. Na decembarskoj Skupštini grada nezapaženo je prošla odluka o pristupanju izradi navedenog dokumenta. Da Plan ne bi postao „mrtvo slovo na papiru“, potrebno je da se u njegovu izradu uključe svi segmenti društva (akademska zajednica, nevladine organizacije, mediji, građanski aktivisti i drugi).
Pogrešan je pristup koji su neretko zauzimali odgovorni. Birokratskim zavrzlamama su prikrivali proces donošenja važnih akata. S druge strane, apatična sredina nije pokazivala bilo kakav aktivizam (s izuzetkom pojedinih rasprava o ekološkim pitanjima).
Zrenjanin pripada svima nama, bez obzira koje smo nacionalne pripadnosti, kom Bogu se klanjali ili pak koju političku orijentaciju podržavali. Svi želimo dobro svojima najmilijima, pa samim tim i svom gradu. Stoga, ne čekajmo da neko nešto pogreši da bismo ga kinjili. Potrebno je promeniti ugao gledanja i pružiti ruku jedni drugima! Zar ovo nije država u kojoj imamo ministarstvo za društveni dijalog?! Zašto taj dijalog iskonski ne bi (za)počeo upravo u srcu Banata?