Fabrika vode i Banka da „polože račune“

Piše: Dalibor Bubnjević

„Erste banka“, glavni kreditor skalamerije na kraju grada, podnela je predlog za pokretanje postupka stečaja nad Fabrikom vode. O tome je javnost obaveštena putem Privrednog suda u Zrenjaninu. Zanimljivo, ni bankari, niti tzv. investitori, nisu smatrali da javnost treba da zna navedenu činjenicu. To je veoma čudno, budući da su jedni i drugi uložili u projekat milione evra. Pritom su planirali da se okoriste u budućnosti upravo od građana od kojih danas taje podatke o finansijskom moždanom udaru koji ih je zadesio.
Zrenjaninci očekuju brojne odgovore i od drugih društvenih aktera. Krajnje je vreme da saznamo ishod istrage koja se vodi pred posebnim odeljenjem za borbru protiv korupcije. Godine prolaze, a mi i dalje ne znamo gde je iščezao italijanski investitor. Nikako da spoznamo na koji način su potrošene budžetske pare koje su završile na računima nečeg što bi htelo da bude fabrika vode.
U decembru će biti godinu dana od eksplozije u postrojenju. Ne saopštava se ko je odgovoran. Da li su tzv. gazde ponudili pravičnu novčanu naknadu dvojici naših sugrađana koji su stradali?
Do ročišta na kome će se raspravljati o stečaju Fabrike vode ostalo je manje od mesec dana. Sasvim razuman rok da nadležni državni organi završe istražne radnje, a Banka i njihovi kompanjoni polože račune. Zrenjaninci su makar toliko poštovanja zaslužili!