GORAN KRAVARUŠIĆ O PROBLEMU SA IZMEŠTANJEM DALEKOVODA

Dugo čekamo dozvole, EMS nema ništa sa tim

Krajem avgusta objavili smo vest da se nastavlja izgradnja dela obilaznice dužine 3,7 kilometara, koja će povezivati Mihajlovački sa Temišvarskim drumom, o čemu je govorila Tanja Bisić, odgovorna rukovoditeljka radova i direktorka projekta za RTV „Santos”.
U jednom delu teksta, citirajući njene reči, navedeno je da je ostalo da se uradi deo obilaznice u dužini od 400 metara (koji se nalazi u zoni Prvomajske), ali da je najpre potrebno izmestiti dalekovod. Kako kaže, to nije u nadležnosti izvođača, niti imaju približno saznanje kada bi AD „Elektromreža Srbije” (EMS) mogla da reguliše problem dalekovoda.
Međutim, našoj redakciji su se potom javili iz EMS-a demantujući prethodne navode, što smo takođe objavili u našem listu. Podsećanja radi, u EMS-u kažu da oni ne izmeštaju dalekovod za svoje potrebe, već da u njihovo ime to radi Direkcija za izgradnju grada Zrenjanina na osnovu člana 217 zakona, zbog potreba izgradnje obilaznice oko Zrenjanina i da je odgovorna za dinamiku celog posla.
Takođe su naveli da je EMS ugovorom iz oktobra 2015. godine regulisao međusobne odnose, prava i obaveze i sva ovlašćenja preneo na Direkciju (koja o svom trošku mora da obezbedi ishodovanje dozvola, rešavanje i svih drugih pripremnih aktivnosti, kao i da angažuje izvođača radova).


Tim povodom kontaktirali smo Gorana Kravarušića, nekadašnjeg direktora Direkcije za izgradnju grada Zrenjanina, a sada načelnika Odeljenja za privredu u Gradskoj upravi, koje je nadležno za izmeštanje dalekovoda. Nakon što smo mu predočili sporan tekst, naš sagovornik je potvrdio navode EMS-a i objasnio dokle su stigli sa procedurom.
– Tadašnja Direkcija za izgradnju grada Zrenjanina je 2015. godine potpisala ugovor sa EMS-om, dok je njihov ogranak „Elektroistok” radio projektnu dokumentaciju za izmeštanje dalekovoda. Sve je bilo urađeno, ishodovali smo građevinsku dozvolu, a u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine je ugovor prošao i revizionu komisiju. Međutim, novčaAnih sredstava za taj posao nije bilo, a nakon dve godine je dozvola istekla – navodi Goran Kravarušić.
Prema njegovim rečima, Odeljenje za privredu je ove godine ponovo potpisalo ugovor sa „ElektroistokoLjm” za izradu projekta koje je dalo idejno rešenje, a EMS saglasnost, i krenuli su sve ispočetka.
– Kao i pre pet godina, imamo ovlašćenje od EMS-a da u njihovo ime dokumentaciju predajemo Pokrajini, da ishodujemo dozvole, jer je naša obaveza da uradimo projektnu dokumentaciju i obezbedimo sredstva za izmeštanje dalekovoda. Redovno izveštavamo EMS o našim koracima. Zastoj sa izmeštanjem dalekovoda nije zbog njih, već je procedura spora – objašnjava naš sagovornik i dodaje da se idejno rešenje nalazi u Pokrajini, radi dobijanja lokacijskih uslova.
Načelnik Odeljenja za privredu ističe da nema saznanja kada će početi sa radovima, ali se nada da će to biti u skorijoj budućnosti, jer je svima u interesu da se obilaznica završi što pre. Kravarušić naglašava da nikakvih problema nemaju kada je saradnja sa „Elektromrežom Srbije” AD u pitanju, već da se dugo čekaju dozvole od javnih preduzeća.

  • PROMENA NAZIVA DIREKCIJE
    Direkcija za izgradnju grada Zrenjanina je krajem 2016. godine promenila pravnu formu i naziv i postala Javno preduzeće za urbanizam. Ova transformacija bila je obavezna zbog izmena Zakona o budžetskom sistemu kojim su direkcije, fondovi i javna preduzeća izuzeti sa spiska indirektnih korisnika budžeta. Veći deo nadležnosti nekadašnje Direkcije za izgradnju grada ostao je Javnom preduzeću za urbanizam, dok je deo prebačen Gradskoj upravi (Odeljenje za privredu i Odeljenje za izgradnju grada), gde je prešao i značajan broj zaposlenih iz bivše Direkcije.

I. Isakov