GORAN STARČEVIĆ, PREDSEDNIK FUDBALSKOG SAVEZA GRADA ZRENjANINA

Obezbeđen je kontinuitet finansiranja klubova

  • Pojedini klubovi se žale da nemaju novca za grejanje, struju, vodu, opremu i plate igračima. Moj odgovor je da se subvencijama iz gradske kase ne mogu plaćati ti troškovi, te da klubovi moraju da traže i druga održiva finansijska rešenja – kaže Starčević

Na čelu Fudbalskog saveza Grada Zrenjanina (FSG) Goran Starčević je od decembra 2013. godine. Broj registrovanih fudbalera, klubova i selekcija koji se takmiče govore da je fudbal najmasovniji i najpopularniji sport i u našoj sredini. Sa prvim čovekom FSG razgovarali smo o tome na koji način lokalna samouprava i Savez pomažu fudbalske klubove, ko i kako brine o poštovanju regulative i ima li mesta za tvrdnje da su pojedini klubovi favorizovani.
Obećali ste da ćete za vreme vašeg mandata obezbediti veću podršku klubovima sa područja FSG Zrenjanin. Na koji način se ta obećanja ispunjavaju?
– Do mog dolaska na mesto predsednika FSG iz gradskog budžeta izdvajano je oko 70.000 dinara za svaki klub gradske A i B lige i po 150.000 dinara za one u višim rangovima. Zahvaljujući gradonačelniku Čedomiru Janjiću koji je prepoznao masovnost i želju da se fudbal igra u gradu i svim selima, odlučeno je da se povećaju izdvajanja. Prošle godine klub B lige je dobio 340.000 dinara, ekipa iz A lige 350.000, a oni iznad ovih liga po 520.000 dinara. U 2017. godini je budžet za sport smanjen sa 60 na 40 miliona dinara, pa su ekipe iz B lige dobile 220.000 dinara, iz A lige 280.000 dinara, a oni u višim ligama 380.000 dinara. Ako se stvore uslovi za povećanje subvencija, klubovima će se pomoći. I uz ovo smanjenje oni su dobili tri puta više novca nego u vreme kada nisam bio predsednik Saveza. Ove godine zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave, FSG Zrenjanin će svakom klubu sa svoje teritorije darovati po tri nove lopte.
Da li je to klubovima dovoljno i kako reaguju?
– Pojedini klubovi se žale da nemaju novca za grejanje, struju, vodu, opremu i plate igračima. Moj odgovor je da se subvencijama iz gradske kase ne mogu plaćati ti troškovi, te da klubovi moraju da traže druga održiva rešenja. Ipak, ističem da se u odgovarajućim ligama takmiči svaki seoski fudbalski klub koji ima uslove. Zadovoljan sam što smo u saradnji sa lokalnom samoupravom obezbedili kontinuitet finansiranja. Iako smanjena, opredeljena sredstva su dovoljna za plaćanje troškova takmičenja.
Na koji način je regulisana zdravstvena kontrola fudbalera na utakmicama u ligama koje su pod okriljem FSG Zrenjanin?
– Izvršni odbor FSG Zrenjanin je usvojio Pravilnik o nastupu igrača koji se odnosi na zdravstvenu sposobnost, a to utvrđuje nadležna zdravstvena ustanova. U takmičenju koje organizuje FSG Zrenjanin, može da učestvuje fudbaler koji u važećoj takmičarskoj legitimaciji ima dokaz da je obavio lekarski pregled. Delegat utakmice će zabraniti nastup igraču ako u legitimaciji ili u potvrdi nema upisan lekarski pregled lekara sprecijalista sportske medicine, ili lekara specijaliste interne medicine, pedijatrije, medicine rada ili opšte medicine.
Deo klubova koji nisu iz Zrenjanina smatra da se „gradski” timovi favorizuju, da su im naklonjene sudije…
-Za organe FSG Zrenjanin su svi jednaki, a sudije su večita tema. Gradsku A i B ligu sude mladi arbitri, sa malo staža. Ima grešaka, ali verujem da one nisu namerne. Obaveza je strukovne organizacije FSG da radi još bolje i kvalitetnije sa kadrovima i podigne kvalitet suđenja. Moram da naglasim da je Organizacija fudbalskih sudija najorganizovaniji deo fudbala. Oni godišnje imaju minimum dva seminara, a stručne analize obavljaju jednom nedeljno tokom trajanja takmičenja. Polarizacije na grad – selo nema. Činjenica je da su se ove sezone klubovi iz Botoša, Melenaca i Farkaždina plasirali u više rangove tekmičenja.B. M.

  • PREDSEDNIKOV TIM
    – Svi funkcioneri Saveza su volonteri. Jedino lice u stalnom radnom odnosu jeste sekretar FSG Zrenjanin – prvi operativac Saveza Miran Pantelić, koji je na ovom radnom mestu više od 23 godine. On ima osmočasovno radno vreme, ali je svima na usluzi i van radnog vremena. Izvršni odbor kojim predsedavam ima 11 članova, od kojih su dvojica potpredsednici, to su Predrag Tatić i Amir Teljigović. Članovi su Velibor Mladenović, Saša Bogićević, Nenad Bikić, Milan Kravarušić, Milenko Cukućan, Vladimir Perović, Arsen Plahin, Slobodan Repac. Ovaj tim donosi sve odluke koje su u skladu sa Satutom Saveza. Predsednik Nadzornog odbora je profesor mr Cveta Marinkov, a takmičenjem rukovode komesari Gojko Mizdrak, Predrag Đenić i Milorad Kurjakov.

B. M.