Grad Zrenjanin interesantan za ulagače!

Piše: Dalibor Bubnjević

Na Javni oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Zrenjanina stiglo je čak 11 pisanih ponuda. Investitori su iskazali zainteresovanost za većinu radnih zona – Bagljaš-aerodrom, Plinara, Severozapad-Elemir i Jugoistok. Potencijalni ulagači su pažnju usmerili i ka lokalitetima na kojima je moguća porodična stambena izgradnja – ulicu Uroša Predića i Baranjsku. Zaključivanju ugovora sa investitorima će prethoditi sednica Gradskog veća.
Pohvalna je odluka lokalne administracije da sistematski pristupi prodaji gradskog građevinskog zemljišta. Po prvi put se postupak otuđenja sprovodi u skladu sa Planom. Prema nezvaničnim saznanjima, navedeni pristup je naišao na neformalno odobravanje činovnika Državne revizorske institucije koji ovih meseci „češljaju“ poslovne knjige Gradske uprave za 2016. godinu.
Ukoliko se sve bude odvijalo po planu, gradski budžet bi mogao da oprihoduje čak 23 miliona dinara. Sledstveno navedenom, otvara se prostor za mnogo veća ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Ovih dana smo svi postali svesni kako se racionalnom upotrebom javnih sredstava mogu ostvariti značajni efekti koji unapređuju kvalitet života.
U nekoliko meseci je završena prva faza uređenja Ulice cara Dušana, Franje Kluza je dobila obrise koje nikada nije imala…