GRADSKI BUDŽET U 2016.

Prema predlogu koji je danas usvojilo zrenjaninsko Gradsko veće, finansijski plan za 2016. godinu zaokružuje se na 5.585.276.793 dinara. To je nešto više od ovogodišnjeg budžeta, pa je Euđenija Besu iz odeljenja finansija Gradske uprave ocenila de se u 2016. godinu ulazi sa optimizmom.

Veće je usvojilo i predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za sve organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina. Prema obrazloženju koje je dala načelnica Gradske uprave Jasmina Malinić, po odluci Vlade Republike Srbije, maksimalan broj zaposlenih za Zrenjanin iznosi 1874, što znači da sistem lokalne samouprave u Zrenjaninu ima višak od 13 zaposlenih ljudi. – Zato smo smo sproveli anketu među zaposlenima za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade i izvršen postupak racionalizacije. To je najbezbolniji način, a postupak racionalizacije trebalo bi da se sprovede do 8. februara rekla je Jasmina Malinić.