ILIJA MANDIĆ IZ „PIJACA I PARKINGA” SUMIRAO REZULTATE I NAJAVIO NOVE PLANOVE

Uređenje pijaca i parkirališta

Javno komunalno preduzeće „Pijace i parkinzi” od početka ove godine je promenilo sistem poslovanja i sada je više okrenuto tržištu. To znači da više nema status indirektnog budžetskog korisnika, što je bio slučaj od kada je ono osnovano – rekao je Ilija Mandić, direktor JKP „Pijace i parkinzi”, koji je na nedavnom konkursu dobio poverenje za još jedan mandat na čelu ovog komunalnog preduzeća, na osnovu Zakona o javnim preduzećima.
On je napomenuo da kontrolu poslovanja i dalje obavlja Grad Zrenjanin, te da izveštaje o poslovanju, plan i program preduzeća, kao i do sada usvaja Skupština grada Zrenjanina. Novina je da prihode, koji su ranije bili iz budžeta, preduzeće sada ostvaruje na tržištu, a dobit deli sa osnivačem.
Da li je to neki naredni korak ka privatizaciji preduzeća?
– Ne bih rekao da je to korak ka privatizaciji s obzirom da preduzeće dobro funkcioniše i da sada na tržištu ostvaruje suficit. Grad i dalje može da opredeli sredsta iz budžeta našem preduzeću, ali uglavnom za neka kapitalna ulaganja.
Šta je ono što ste uradili dok ste bili na čelu preduzeća u prethodnom periodu, a šta je planirano u narednom?
– Ono što je svakako jedna od najbitnijih stvari koju smo uradili u prethodnom periodu jeste rekonstrukcija dve od tri pijace koje su u našoj nadležnosti. To su pijaca na Bagljašu i pijaca u Jug Bogdanovoj ulici. Obe su u potpunosti rekonstruisane, dok je ova druga dobila novi pijačni plato i nove tezge. Takođe, podignut je nivo higijensko-sanitarnog održavanja na svim pijacama i mesno-mlečnih sala koje su pod kontrolom preduzeća s obzirom da inspekcijske službe koje ih kontrolišu nisu imale primedbi.
Šta je sa prodavcima polovne robe?
– Stvoreni su delimični uslovi za prodaju polovne robe, ili robe sa betona, koja se nalazi u neposrednoj blizini Centralne pijace. Prostor je proširen, nasut i izravnat, a u narednom periodu ćemo izraditi projektno-tehničku dokumentaciju, kako bismo taj prostor priveli nameni u potpunosti i poboljšali uslove rada. U planu je ograđivanje i asfaltiranje tog dela pijace gde se prodaje polovna roba, biće obeležena ta mesta kako bi prodavci koji tu prodaju mogli da izlicitiraju svoja pijačna mesta. Ono što je još u planu jeste asfaltiranje prostora ispred pijace u Jug Bogdanovoj gde se prodaje polovna roba a služi i za parkiranje.
Za kada su planirani ovi radovi?
– To je u planu da se obavi u toku naredne građevinske sezone, tokom 2018. godine, a završetkom ovih radova poboljšaćemo uslove rada na našim pijacama.
Da li će se menjati cene parking usluga?
– Do kraja ove godine kao ni u prvoj polovini naredne, nismo planirali da podižemo cene za parkiranje vozila, nećemo menjati ni cene ostalih naših usluga, a svakako da ovakve odluke mora da donese i Gradsko veće. Međutim, ono na šta bih skrenuo pažnju sugrađana jeste da izmiruju kazne za parkiranje, odnosno posebne parking karte, ukoliko ih dobiju, jer sada sprovođenje tog kažnjavanja je u nadležnosti javnih izvršitelja. Naime, nesavesnim vozačima koji parkiraju svoje vozilo na javnom parkiralištu i ne kupe greb-greb karticu ili ne puste sms poruku za plaćanje parkinga, kontrolor izdaje posebnu parking kartu. Tada sugrađanin ima mogućnost da u roku od osam dana uplati pola iznosa od kazne koja je 1.200 dinara, dakle 600 dinara, i tada se ne pokreće postupak protiv njega. U slučaju da se naplata kazne preda na izvršenje, plaća se puna cena kazne i troškovi izvršitelja.
Koliko parking mesta postoji u gradu?
– Ukupno 1.800 opštih parking mesta postoji na gradskim ulicama i još dodatnih hiljadu na tri posebna zatvorena parkinga i to u Tiršovoj, na Prevlaci i na Žitnom trgu. Ono što je bitno a što ćemo raditi u 2018. jeste adaptacija parkinga, a gde obavljamo kontrolu i naplatu parkiranja.

S. Vorkapić