IN MEMORIAM: Preminuo prof. dr Duško Letić

Iznenada, u Zrenjaninu u petak je preminuo prof. dr Duško Letić, profesor na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin”.

Duško R. Letić rođen je 5. februara 1959. Osnovne studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 1988. godine je zaposlen na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, prvo u zvanju asistenta, a zatim i profesora. Doktorirao je 1996. godine na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“. Član je Katedre za informacione tehnologije i dugogodišnji je nastavnik na predmetima: računarsko projektovanje, grafičko modeliranje, tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom, vizualizacija podataka, operaciona istraživanja, operacioni i projektni menadžment. Posebna oblast interesovanja prof. dr Duška Letića u nastavi odnosila se na implementaciju CAD tehnologija i matematičkih modela za rešavanje problema optimizacije poslovnih i proizvodnih procesa. Njegov naučni rad posebno je bio orijentisan na primenjene matematičke metode u vizualizaciji podataka. U svom naučnom i stručnom radu bio je autor velikog broja stručnih knjiga i naučnih monografija, kao i koautor preko 100 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima konferencija.  Dugogodišnji je aktivan član stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke Univerziteta u Novom Sadu. Sarađivao je sa kolegama sa drugih fakulteta i univerziteta. Bio je član organizacionih i programskih odbora konferencija u oblasti informacionih tehnologija i operacionih istraživanja, kao i mentor u realizaciji nekoliko doktorskih disertacija.

Prof. dr Duško Letić je sahranjen juče u Kumanu.

M.B.

Foto: TF “Mihajlo Pupin”