ISTRAŽIVANjE UDRUŽENjA PEDAGOGA I PSIHOLOGA

Koliko su đaci preduzetni

– Zahtevi poslovnog sveta su se promenili: do osamdesetih su traženi vredni i poslušni, a sada kreativni, samopouzdani i preduzimljivi – kaže psihološkinja Vesna Rončević

Devojčice su znatno preduzimljivije od dečaka. Tako bar pokazuju rezultati istraživanja „Preduzimljiv učenik – uspešan preduzetnik” koje je, uz podršku grada Zrenjanina, uradilo Udruženje pedagoga i psihologa Srednjobanatskog okruga. Uzorak za istraživanje činio je 681 učenik sadašnjeg sedmog razreda u gradskim školama, a ispitivanje je sprovedeno tokom maja i juna. Rezultate istraživanja javnosti je nedavno saopštila psihološkinja Bojana Popov. Jedan od nalaza je da roditelji umnogome mogu uticati na razvijanje preduzetničkog duha kod dece, a potrebna je i obuka nastavnika za jačanje preduzimljivosti kod učenika kao važne međupredmetne kompetencije.
– Projektom je predviđeno da se 140 učenika sa najboljim rezultatima organizuju kreativne radionice – kaže Bojana Popov.

M. BEČEJAC

Opširnije u štampanom izdanju