ISTRAŽUJEMO: KO JE PREKRŠIO ZAKON U OŠ „ŽARKO ZRENjANIN” I OŠTETIO GRADSKI BUDžET

Kontrolom utvrđene nepravilnosti, ko je kriv
Prema izveštaju šefa službe za budžetsku inspekciju Veselina Milovanova, zbog direktorke Osnovne škole „Žarko Zrenjanin” Ivane Bošnjak Bošnjak prekršen je najmanje jedan zakon, a to je Zakon o javnim nabavkama. Naime, u Planu javnih nabavki pomenute škole iz 2015. godine planirana je nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda za užinu i produženi boravak učenika. Procenjena vrednost tih nabavki bila je skoro 3 miliona dinara. Zbog navodnog naknadnog povećanja broja učenika koji uzimaju užinu, procenjena vrednost nabavke bila je 5,5 miliona dinara. Pritom je škola sa izabranim dobavljačem zaključila aneks ugovora o prodaji prehrambenih proizvoda. Time je, navodi budžetska inspekcija, prekršen Zakon o javnim nabavkama, jer direktorka nije Odluku o izmeni ugovora o prodaji prehrambenih proizvoda objavila na Portalu javnih nabavki, niti dostavila izveštaj Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj isntituciji. Sve to je, prema zaključku Milovanova, u suprotnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu. U istom izveštaju se navode i drugi prestupi zakona.
Suzana Kokavski

Opširnije u štampanom izdanju