IZBOR ZA PREDSEDNIKE OSNOVNOG I PREKRŠAJNOG SUDA U ZRENJANINU

Ankića i Tripić podržao Visoki savet sudstva

Početkom decembra održana je četvrta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu Narodne skupštine i lokalnu samoupravu na kojoj su, između ostalih, razmatrani kandidati za predsednike Osnovnog i Prekršajnog suda u Zrenjaninu. Visoki savet sudstva je za čelnike navedenih pravosudnih institucija predložio Zlatoja Ankića, sudiju Osnovnog suda, i Ružicu Tripić, sudiju Prekršajnog suda. Konačnu reč imaće narodni poslanici koji će za kandidate glasati u plenumu.
Predloge odluka Odboru je obrazložila Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda.
Vasović je podsetila da je Narodna skupština kandidaturu Zlatoja Ankića više puta skidala sa dnevnog reda iz, kako kaže, njoj neobrazloženih razloga.

– Ovaj čovek je na mestu vršioca funkcije od 28. novembra 2019. godine. Ima jednoglasnu podršku i kolektiv Osnovnog suda u Zrenjaninu odbija da ima drugog kandidata. Na mestu predsednika suda bio je od 2014. do 2018, a od 2019. godine je vršilac funkcije i jedini kandidat – objašnjava Vasović.
Budući da predsednici u manjim sudovima imaju obavezu i da sude, Komisija Višeg suda u Zrenjaninu ocenila je da Ankić izuzetno uspešno obavlja sudijsku i funkciju predsednika suda. Nakon razgovora i ocene programa kandidata Komisija je utvrdila završnu ocenu pet, istakla je Vasović.
Narodna poslanica Dubravka Kralj podsetila je da je u prošlom mandatu bila jedina poslanica koja je glasala za sudiju Zlatoja Ankića. Kao Zrenjaninki, poznat joj je njegov ugled i integritet koji ima.
– Zaista mislim da je nepravda što je dva puta odbijen u parlamentu. Nadam se da će sada biti izabran – rekla je Kralj na sednici Odbora za pravosuđe.

Narodna poslanica je ocenila da slučaj zrenjaninskog suda govori u prilog tome da ne treba kritikovati predlaganje jednog kandidata za predsednika. Upravo to pokazuje koliko ostale sudije cene kolegu kojeg su predložile.
– Zrenjaninski sud demonstrira potpuno jedinstvo u predlaganju kandidata. Ne zato što to ne bi mogao da obavlja neko drugi, nego zato što je rad sudije Ankića ocenjen kao vredan ponovnog kandidovanja – ističe Kralj.

J. Šormaz

REFERENTNA BIOGRAFIJA
Zlatoje Ankić rođen je 1967. godine u Sakulama. Pravni fakultet u Beogradu završio je 1994. godine. Pripravnički staž obavio je u Opštinskom sudu u Zrenjaninu, a nakon položenog pravosudnog ispita 1996, zaposlio se kao sekretar suda. Za sudiju Opštinskog suda izabran je dve godine kasnije. Od 2009. bio je određen i za postupanje u predmetima KV veća. Na stalnu sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Zrenjaninu, sa jedinicama Novi Bečej i Sečanj, stupio je januara 2010. Za čelnika osnovnog suda izabran je 2014. godine. Nakon isteka mandata 2019. godine postavljen je za vršioca funkcije predsednika tog suda koju obavlja i danas. Zbog kvaliteta rada i doprinosa unapređenju sudstva 2015. godine uručena mu je nagrada „Kapetan Miša Anastasijević”.

ISKUSTVO U SKLADU SA FUNKCIJOM
Ružica Tripić je rođena u Aleksandrovcu 1961. godine. Pravni fakultet u Novom Sadu završila je 1985, a pripravnički staž obavila je u Opštinskom sudu u Zrenjaninu od 1989. do 1991. Imenovana je za sudiju za prekršaje u Opštinskom organu za prekršaje u Zrenjaninu 2003. godine, gde je radila do kraja 2009. godine. U januaru naredne godine stupila je na funkciju sudije Prekršajnog suda, a na stalnu sudijsku funkciju izabrana je 2012. godine. Jula 2021. godine postavljena je za vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda, koju obavlja i danas.