Janko i Marko

Piše: Ljiljana Bailović

Da li je bilo drugog kosovskog boja? Pomenula ga je Ivona Jevtić, odnedavno v.d. direktora Muzeja Nikole Tesle – i odmah izazvala nebrojene zajedljive prozivke na internetu jer je, eto, „izmislila” taj drugi kosovski boj… Ne bih baš da branim sirotu Ivonu, ali činjenice su važne.
Zato što je i drugi kosovski boj zaista postojao. I ostavio i te kakav trag i u našoj usmenoj tradiciji, trag koji, na razne načine, traje do dana-današnjeg. Bitka se odigrala upravo u ovo vreme, u oktobru 1448. godine (59 godina posle onog Lazarevog boja). Tada se na Kosovu polju sa Turcima sukobila ugarska vojska koju je predvodio Janoš Hunjadi – u srpskoj epici Sibinjanin Janko. Hunjadi je bio čuven po uspešnim pohodima protiv Turaka, zato ga svojataju i slave i naše junačke pesme. Ali je taj kosovski boj Janko izgubio, njegova vojska je potučena, a i sam je bio ranjen. Ovaj poraz upamćen je u narodnim izrekama „Prošao kao Janko na Kosovu” i „Kasno Janko (a ne Marko, kako se ponekad čuje) na Kosovo stiže”…
Ni guslari, ni istorija nisu Marka Kraljevića upamtili među Lazarevim junacima u Kosovskom boju 1389, pa se ni izreke o Janku na Kosovu ne mogu na Marka odnositi. Kraljević Marko je poginuo u bici na Rovinama (današnja Rumunija) 1395. godine. Bio je to turski napad na (hrišćansku) Vlašku, u kome su Marko i srpski despot Stefan Lazarević učestvovali na turskoj strani, kao vazali. Tridesetak godina kasnije Konstantin Filozof napisao je Žitije despota Stefana, gde je zabeležio da je Marko uoči bitke rekao: „Ja kažem i molim Gospoda da bude hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među mrtvima u ovom ratu”. Hrišćanska vojska na Rovinama jeste pobedila, a Marko je poginuo.
Izgleda da je do mešanja Marka i Janka u narodnim pominjanjima vazda dolazilo – pa i danas kažemo „Janko-Marko”, kad želimo da ukažemo na situaciju dvojbe, a rezultat je sličan…
Braća Kraljevića Marka, Andrijaš i Dmitar, iselili su se u Panoniju (tada Ugarska). Janoš Hunjadi je, 1456, odbacio Turke od Beograda, ali je ranjen i ubrzo je umro u Zemunu, zaražen kugom koja je tada izbila. Njegov sin Matija Korvin postao je mađarski kralj. Postoje predanja (zapisi iz 17. veka) da je pravi otac Jankov zapravo bio despot Stefan Lazarević, koji zvanične potomke nije imao.