Javni radovi u regionu

Za javne radove kao meru aktivne politike zapošljavanja, lane su bila raspisana dva javna poziva – pokrajinski i javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje. Na javnim radovima u Srednjobanatskom okrugu ukupno je bilo angažovano 236 lica, od toga po republičkom javnom pozivu 18 javnih radova za 40 lica i osam javnih radova za 96 osoba sa invaliditetom, a po pokrajinskom javnom pozivu izvedeno je devet javnih radova u koje je bilo uključeno 100 lica.

Koliko će ove godine nezaposlenih biti privremeno angažovano na javnim radovima, znaće se uskoro jer 10. marta ističe rok za prijavu zainteresovanih ustanova.

Oblasti u kojima se mogu sprovoditi javni radovi su socijalne i humanitarne delatnosti, održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, kao i održavanje i zaštita životne sredine i prirode. Na javnim radovima, koji najduže mogu trajati četiri meseca, radnici će biti angažovani po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima.
M.B.