JAVNO PREDUZEĆE ZA URBANIZAM I DALJE NAJVEĆI OBIM POSLOVA OBAVLJA ZA GRAD

Rastu potrebe za uslugama zbog novih investicija

Među značajnijim planovima Javnog preduzeća za urbanizam za ovu godinu jeste izrada urbanističkih planova za delove industrijske zone „Jugoistok”, kao i za okolna sela. Što se tiče problema sa održavanjem semafora i horizontalne i vertikalne signalizacije, u Preduzeću navode da nisu nadležni za pitanje eventualnog kašnjenja javnih nabavki za izbor izvođača radova.

IZRADA PLANOVA ZA INDUSTRIJSKU ZONU
Prostorno i urbanističko planiranje glavna je delatnost ovog Javnog preduzeća. To podrazumeva pripremu i izradu prostornih i urbanističkih planova, kao i predlaganje mera za njihovo sprovođenje. U protekloj godini urađeni su planovi generalne regulacije – „Lazarevo” i zone „Jugoistok II-A” za potrebe izgradnje fabrike guma „Šandong Linglong”. Osim toga, sprovedene su izmene planova generalne regulacije „Bagljaš”, „Mala Amerika” i zone „Jugoistok I” navodi direktor Preduzeća Jovan Cvetić.
– U tekućoj godini ćemo raditi na izradi planova „Jugoistok”: II-B, II-C i II-D, što zajedno sa već izrađenim planom „Jugoistok II-A” čini površinu od 500 hektara za poznate investitore. Bavićemo se i izradom planova generalne regulacije za Elemir, Ečku, Melence, Aradac, Perlez i Čentu. Takođe ćemo raditi i na izmeni Prostornog plana Grada Zrenjanina, kao i na izradi Generalnog urbanističkog plana naseljenog mesta Zrenjanin – kaže on.
JP za urbanizam i dalje najveći deo poslova obavlja za Grad, zbog čega nema mogućnosti da značajnije poveća prihode sa tržišta.
– Učešće prihoda ostvarenih na tržištu iznosi od 13 do 14 odsto. U srednjoročnom i dugoročnom planu očekivali smo da se učešće tržišta postepeno uvećava na 22 do 24 odsto. Međutim, ovakav plan se za sada ne ostvaruje jer su sve veće potrebe Grada zbog dolaska novih investitora i povećane aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji puteva. Sa postojećim kapacitetima preduzeća nismo u mogućnosti da istovremeno povećavamo i prihode sa tržišta – ističe Cvetić.
Trenutno u JP za urbanizam ima 35 zaposlenih, a upravo kadrovi – od kojih više od 70 odsto ima visoku i višu stručnu spremu i sve potrebne licence – najvredniji su resurs preduzeća, navodi se u Programu poslovanja za 2019.

NEMAJU SVE NADLEŽNOSTI ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA
Drugi deo poslova JP za urbanizam jeste nadzor nad održavanjem puteva i javne rasvete, odnosno funkcija upravljača puteva. Primedbi na rad semafora, održavanje puteva, rasvete i saobraćajne signalizacije je mnogo – pristižu iz mesnih zajednica od građana i čitalaca našeg lista. Jedan od njih ukazao je nedavno, što smo i objavili, da se oboreni znakovi samo uklanjaju, a novi ne postavljaju, te da u gradu ima i dosta neispravnih semafora. U pismu je bilo navedeno da su upravljaču puteva oduzete pojedine važne nadležnosti poput investitorskih funkcija i javnih nabavki, čime je sprečen da efikasno obavlja poverenu dužnost.
Direktor JP za urbanizam Jovan Cvetić objašnjava da su nakon osnivanja JP za urbanizam pre dve godine pojedini poslovi izbrisani iz njihove delatnosti, a da je predviđeno da ih obavljaju nadležna odeljenja Gradske uprave, kao i druga lica angažovana putem javnih nabavki.
– U pitanju su, između ostalog, investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta, organizovanje i obavljanje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja puteva, sprovođenje javnih nabavki, zatim tehnička i finansijska kontrola izvođenja radova. Što se tiče upravljanja putevima, u nadležnosti JP za urbanizam ostalo je organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem puteva, planiranje njihove izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, kao i označavanje i vođenje evidencije – navodi Cvetić.
Na pitanje da li je bilo problema oko javnih nabavki za odabir izvođača radova za održavanje saobraćajne signalizacije, Cvetić ističe da u nadležnosti JP za urbanizam nije raspisivanje nabavke, tako da nema neposrednih saznanja o mogućem kašnjenju.
Što se tiče pojedinih slučajeva uništavanja saobraćajnih znakova, direktor JP za urbanizam navodi da broj tužbi za naknadu štete nije veći nego ranije.

  • NIKO NE ODRŽAVA SINGALIZACIJU?
    Prema podacima sa sajta Grada o javnim nabavkama, sporazum za održavanje semafora na teritoriji Grada zaključen je 19. aprila 2018. godine i trebalo bi da traje godinu dana ili do utroška sredstva. Za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u proteklih godinu dana bila su raspisana tri poziva za odabir ponuđača – prvi u maju 2018. godine, drugi krajem oktobra, treći krajem februara 2019. Potom su objavljena i dva obaveštenja o produžetku roka za podnošenje ponuda. Poslednji je istekao 14. marta. Obaveštenja o dodeli ugovora nema.

M. Maričić