JAVNO PREDUZEĆE ZA URBANIZAM NASTAVLjA POSLOVE „DIREKCIJE”

Praćenje trendova i privlačenje investicija

Krajem prošle godine Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i uređenje grada” preimenovano je u Javno preduzeće za urbanizam i nastavlja sa radom kao javno preduzeće na tržištu, kojim rukovodi vršilac dužnosti direktora Jovan Cvetić.
Prema programu poslovanja za 2017. godinu, u planu je da izrade plan generalne regulacije za Elemir, Klek, Ečku, Melence, Aradac, Lazarevo, Perlez i Čentu. Takođe, i plan detaljne regulacije radne zone „Jug” u Zrenjaninu, radnog kompleksa farme „Banatski Despotovac” u Banatskom Despotovcu, radiće na izmenama i dopunama plana za naselje „Gradnulica”, a urađen je materijal za javni uvid, i za naselje „Berbersko-Bolnica”. U planu su izrada urbanističkih projekata, projekata parcelacije, preparcelacije, ispravke granice parcele po zahtevu Gradske uprave, zatim izrada pravila uređenja i građenja, izrada izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.
Pratiće realizaciju planskih dokumenata, analizu lokaliteta, izradiće elaborat o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama. Kako se navodi u izveštaju koji se nalazi na gradskom sajtu, Preduzeće će nadzirati već započete investicije koje su prešle u nadležnost Odeljenja za investicije Gradske uprave grada Zrenjanina, kao nadzor nad održavanjem putne infrastrukture i javne rasvete. Pošto je ovo prva godina poslovanja, pod ovim uslovima, preduzeće nije planiralo nikakva investiciona ulaganja.
– Ukupan prihod od usluga izrada planova, nadzora nad održavanjem i izgradnjom, usluga na tržištu iznosi 59.400.000 dinara. Osim ovih prihoda, preduzeća će imati i transferna sredstva iz budžeta za preuzete obaveze do 30. novembra 2016. godine, u ukupnom iznosu od 560.044.000 dinara. Pomenuta sredstva raspoređena su za strateško, prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta, uređenje pešačke zone, rekonstrukciju Takovske ulice, upravljanje komunalnim otpadima, javnu rasvetu, izgradnju puteva i ulica na teritoriji Grada Zrenjanina, izgradnju fiskulturnih sala, upravljanje zaštitom životne sredine i prirodnih vrednosti, na šta će se fokusirati u 2017. godini.
– Sredstva od naftne rente, u pitanju je 48 miliona dinara, opredeljena su za funkcionisanje lokalne samouprave, dok prihod od participativnog budžetiranja iznosi 10.050.000 dinara – ukazao je na neke od planova novoosnovanog preduzeća Jovan Cvetić, koji je na mesto prvog čoveka „Urbanizma” došao iz nekadašnje „Direkcije”.
U Javnom preduzeću za urbanizam trenutno je zaposleno 40 osoba, od kojih je 38 na neodređeno, a dvoje na određeno vreme. Prema izveštaju, Preduzeće nije kreditno zaduženo, a za sve obaveze prema dobavljačima nastale u „Direkciji” kao indirektnom budžetskom korisniku, budžet grada Zrenjanina se obavezao da izmiri Preduzeću putem transfernih sredstava.
VIZIJA I CILjEVI
– Naša vizija je da budemo sinonim za preduzeće koja stalno postavlja više standarde, kako u oblasti planiranja, tako i u oblasti stvaranja preduslova za održivi razvoj grada i koja ne samo da uvodi nove trendove u oblasti urbanizma, nego ih predviđa i kreira. Cilj nam je da poslujemo u dosluhu s vremenom koje dolazi, u kojem se prostorno i urbanističko planiranje direktno povezuju sa privlačenjem investicija, da radimo kao Regionalni centar čime se obezbeđuje ravnomerni razvoj regiona. Na sebe želimo da preuzmemo odgovornost za ulogu ključnog strateškog partnera grada, koji prati i usmerava razvoj grada kao privrednog, obrazovnog, zdravstvenog i kulturno-istorijskog središta Banata – navodi se u izveštaju, potpisanog od strane v.d. direktora Jovana Cvetića.

I. ISAKOV