JESENJI RADOVI SU PRI KRAJU: Troškovi na nivou lanjskih

Za finansiranje jesenjih radova: berbe kukuruza, kosidbe suncokreta i soje i vađenje šećerne repe poljoprivrednici i poljoprivredna imanja potrošiće oko 3 milijarde i 61 milion dinara, što je približno lanjskim troškovima. Najznačajniju stavku čini setva i osnovna prihrana pšenice, na 50 hiljada hektara, koja će „povući“ milijardu i 800 milona dinara.

Za kombajniranje suncokreta na 41.000 hektara – što je za 1.000 hektara više nego prošle godine – biće plaćeno 388, a za kosidbu kukuruza na 84.000 hektara biće utrošeno 823,2 miliona dinara. Za vađenje šećerne repe koja se našla na 3.300 hektara trošak je oko 60 miliona dinara.

Naravno, zbog drastičnog pada prinosa kukuruza – sa preko 8 na 4,5 do 5 tona, daleko veći udeo proizvedene količne biće utrošen za ubiranje roda. Najteži udar na finansije poljoprivrednika sledi na proleće, u vreme setve industrijskih kultura.

M. S-n.

rsz_troskovi_jesenjih_radova