JKP „ČISTOĆA I ZELENILO”: Čišćenje grobalja

Tokom prošle nedelje započeli smo akciju uređenja svih grobalja. Aktivnosti se baziraju na čišćenju trotoara i prostora oko grobnih mesta, čišćenju ivičnjaka, grabuljanju lišća i i iglica od borova, uklanjaju se mini divlje deponije koje su nastale tokom zime, čisti se rizla na pešačkim stazama i dr. Akcija će trajati dok se sva groblja ne urede – rekla je Danijela Tančić, zadužena za odnose sa javnošću u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo” i napomenula da se ovo preduzeće stara o sedam grobalja u gradu Zrenjaninu, i to Centralnom, Tomaševačkom, Temišvarskom, Gradnuličkom, Katoličkom, ReformatskoEvangelističkom i Mužljanskom groblju.

S. V.
Opširnije u štampanom izdanju