KADROVSKE PROMENE I ODLUKE SA POSLEDNjEG ZASEDANjA SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA

Sa novim zakonom uskladiće se i odluka o zaštitniku građana

Velik broj značajnih imena, ali i onih manje poznatih javnosti, našao se na listi razrešenih i novoimenovanih članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova koje je osnovao Grad Zrenjanin. Odluke su donete na prethodnom skupštinskom zasedanju, održanom 27. marta.
Ani Kovački, diplomiranom pravniku, prestao je mandat na funkciji zaštitnika građana. Ona je nekoliko dana ranije podnela takav zahtev, u kome navodi da podnosi ostavku iz ličnih razloga. Kako nezvnično saznajemo, Ana Kovački se preselila u Novi Sad i prešla na novo radno mesto.
– Skupština grada Zrenjanina je na poslednjoj sednici usvojila Statut grada Zrenjanina. Donošenju novog Statuta prethodilo je stupanje na snagu Izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi sa nalogom za usklađivanje statuta jedinica lokalnih samouprava sa odredbama ovog propisa. Tu spada i Odluka o zaštitniku građana grada Zrenjanina. Predlog nove Odluke, Skupština će razmotriti na prvoj narednoj sednici. Nakon donošenja Odluke i njenog stupanja na snagu, pristupiće se izboru zaštitnika građana, odnosno gradskog ombudsmana, kako to nalažu navedeni propisi – rekao je za naš list Milan Mrkšić, sekretar Skupštine.
Miodrag Subić, magistar ekonomskih nauka, razrešen je dužnosti člana saveta za zdravlje, a na njegovo mesto postavljena je dr Gordana Grujić, doktor medicine – izabrani lekar.
M. Malbaški

Opširnije u štampanom izdanju