KAKO JE POSLOVALO JKP „PIJACE I PARKINZI” U 2020. I KOJI SU PLANOVI ZA NAREDNI PERIOD

Vanredno stanje negativno uticalo na prihode

U protekloj godini na Novoj pijaci povećao se prodajni prostor za 1.000 kavdratnih metara, jer je dodatno uređen prostor iza pijace, a opredeljen je za prodaju iz kamiona i polovne robe. Broj parking mesta na teritoriji Grada Zrenjanina je nepromenjen, nije bilo promene broja i površine lokala, kao ni vrste vozila kojima preduzeće raspolaže, navodi se u programu poslovanja JKP „Pijace i parkinzi” za 2021. godinu, koji je usvojen na poslednjoj sednici Skupštine Grada Zrenjanina prošle godine.

LOŠA FINANSIJSKA SITUACIJA
– Uvođenje vanrednog stanja 16. marta 2020, u cilju sprečavanja širenja korona virusa, negativno je uticalo na rad našeg preduzeća. Ograničavanje kretanja stanovništva radnim danima od 5 do 17 časova, kao i tokom celog vikenda, skratilo je vreme pružanja usluga parkiranja na jednu smenu. Od 23. marta prestala je da radi pijaca na Bagljašu, a rad ostalih pijaca je bio ograničen na radno vreme od 7 do 13 časova. Sve pijace su obustavile rad 29. marta – ističe se u programu poslovanja ovog preduzeća.
Kako saznajemo, zbog vanrednog stanja JKP „Pijace i pakrinzi” je bilo primorano da prilagodi radno vreme, a višak radnika upućen je na godišnji odmor i plaćeno odsustvo. Zbog smanjenog obima pružanja usluga tokom marta, aprila i maja, preduzeće je dovedeno u tešku finansijsku situaciju.
U cilju sprovođenja mera za bezbedan rad zaposlenih i korisnika njihovih usluga, preduzeće je snosilo značajne troškove nabavke opreme i zaštitnih sredstava. Istog momenta, kada je donet nalog o zatvaranju pijaca, o skraćenom radnom vremenu parkinga, učinili su sve da umanje i deo svojih troškova.

KASNILE PLATE
– Krajnje restriktivnom politikom nabavki i maksimalnim korišćenjem kreditnih sredstava, preduzeće je uspelo da uredno ispunjava svoje obaveze prema državi i dobavljačima, ali je zbog nedostatka novca kasnilo sa isplatom zarada zaposlenih i nije bilo u mogućnosti da otplati revolving kredit kod „Komercijalne banke”, koje je dospelo sredinom decembra 2020 – navodi se u programu.
Iz obrazloženja za odstupanje od plana prihoda saznajemo da su u minusu 7.970 miliona dinara, zbog smanjenog obima usluga parkiranja.Usled zatvaranja pijaca, prihodi od prodaje usluga niži su za 4.980.000 dinara, dok je prihod od „pauka” za četiri i po miliona dinara niži, jer je rad bio u prekidu od 16. marta do 1. maja prošle godine. Takođe, smanjeni su i prihodi od zakupa poslovnog prostora za 420.000 dinara, jer je zainteresovanost korisnika za zakup bila slaba. Prinos od usklađivanja vrednosti i kratkoročnih finansijskih plasmana je smanjen za tri miliona dinara, kao posledica manjeg broja utuženja i naplate potraživanja preko advokata i izvršitelja.
Na smanjenje prihoda uticao je pad broja zakupaca pijačnih tezgi, što je posledica uvođenja vanrednog stanja, otvaranja većeg broja hipermarketa, pooštravanja zakonskih propisa vezanih za pijačnu prodaju i veće kontrole inspekcijskih službi. Zbog smanjenja kretanja stanovništva, smanjeni su i prihodi od parkiranja.

OVOGODIŠNJI CILJEVI
Sa druge strane, uvećani su prihodi od subvencija za tri miliona dinara, kao i prihodi od ispravki grešaka za 120.000 dinara.
Cilj preduzeća u narednom periodu biće zamena hardvera i softvera na zatvorenom parkingu „Prevlaka” (za šta je potrebno obezbediti 3.500.000 dinara). Potrebno je zameniti tegolu (krov) na upravnoj zgradi na Novoj pijaci u vrednosti 6.500.000 dinara. U planu je otvaranje novih pijaca na Zelenom polju i Gradnulici. Predviđeno je da se proširi pijaca na Bagljašu, a da se deo prostora iza Nove pijace uredi trajnom podlogom.
JKP „Pijace i parkinzi” će povećati broj parking mesta u gradu i na prostoru iza Nove pijace (jedan deo parking prostora bio bi za pijačne prodavce i zakupce lokala, a drugi za vozila, kamione i autobuse). U planu je asfaltiranje parkinga u Ulici Vuka Karadžića i parkinga kod pijace u Jug Bogdanovoj ulici.

I. Isakov

  • VOZNI PARK PREDUZEĆA I LOKALI
    JKP „Pijace i parkinzi” poseduju tri vozila – marke „škoda”, „punto 1.2 VAN” i specijalno vozilo – „pauk”. Na Novoj pijaci nalazi se 21 lokal ukupne površine 416,40 kvadratnih metara, a na pijaci na Bagljašu postoji jedan lokal od 16 kvadratnih metara.

 

  • BROJ PARKING MESTA
    Zatvoreni parking kod Kulturnog centra ima 250 mesta (šest za invalide, dok za taksi vozila nema obeleženih pozicija). Zatvoreni parking na Žitnom trgu broji 230 mesta (za invalide jedno i taksi vozila pet), a na zatvorenom parkingu „Tiršova” ima 170 mesta.
    U crvenoj zoni broj parking mesta je 132 (10 za invalide i četiri za taksi vozila), u žutoj 176 (sedam za invalide) i zelenoj 911 (devet za invalide i 11 za taksi vozila).