KANCELARIJA ZA MLADE OBELEŽILA JUBILEJ

Decenija od osnivanja i uspešnog rada
Za proteklih deset godina Kancelarija za mlade Grada Zrenjanina držala je omladinu u društvenom fokusu. Prošle nedelje Kancelarija je obeležila jubilej – deset godina od osnivanja i rada, predstavlja sponu između lokalne samouprave, Ministarstva omladine i sporta i drugih nevladinih organizacija koje se bave mladima.
M. Malbaški

Opširnije u štampanom izdanju