Ko je iskorišćavao svojinu Grada?

Piše: Dalibor Bubnjević

Podstaknuti pozivom predsednika Republike Aleksandra Vučića da se (p)ojača borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, čelnici Zrenjanina su započeli reviziju gradske dokumentacije. Prvi rezultati su bili ohrabrujući, sve je delovalo da je u skladu sa zakonima i drugim propisima. Međutim, zadovoljstvo je bilo kratkoročno! Utvrđene su brojne neregularnosti, tj. konstatovana je (zlo)upotreba javne svojine u privatne svrhe.
Specijalni tim lokalne samouprave najpre je bio šokiran saznanjem da su pojedini „ugledni privrednici“ gazdovali imovinom Grada kao da je njihova?! Jedan od njih je bio toliko drzak da je čak izdavao u zakup drugim licima javnu površinu (koju je predstavljao kao svoje vlasništvo). Grabež je trajala godinama, dok nije u društvu kreirana atmosfera pogodna za razračunavanje sa onima koji su se ogrešili o zakon.
Navedena komisija je došla do frapantnih podataka i kada je reč o postavljanju montažnih objekata (tzv. kioska). Dok su pročelnici bili u dosluhu sa „privrednicima“, sve je rađeno na uštrb javnog interesa. Razvlašćivanje nečastivih je rezultiralo otvaranjem Pandorine kutije iz koje proizilaze (ne)dela, čime se demaskiraju brojni sugrađani. Nažalost, reč je o onima koji su se u javnosti predstvljali kao borci za Zrenjanin, a zapravo su punili vlastite džepove na uštrb Grada koji im je sve podario.