Ko (ne) čisti toalete nove hale sportova?

Piše: Dalibor Bubnjević

Da li znate šta je to smrad? Nemojte biti impulsivni i odmah odgovarati kako je u pitanju karakterna osobina. Potom ćete istaći da je mnogo ljudi u vašem okruženju pokazalo navedeno svojstvo. Međutim, ne bih vam postavio pitanje da je odgovor tako jednostavan!
(Po)mislio sam na drugo značenje iste imenice. Konkretno govoreći, reč je o izuzetno neprijatnom mirisu koji izaziva nelagodu kod vas. Nisu uobičajeni slučajevi da se suočavate sa tako „istančanim“ agensima koji mogu izazvati nagon povraćanja. Civilizacija je učinila svoje, pa se ljudi (kao i stoka) trude da svoje telesne tečnosti izbacuju na za to opredeljene lokacije.
Uprkos navedenoj tekovini, ovih dana se možemo suočiti sa smradom koji će nas zasigurno šokirati! Dovoljno je da prošetate do tzv. Kristalne dvorane, tj. nove hale sportova. Dok joj se budete približavali, bićete fascinirani lepotom arhitekture. Pomislićete – da li naš grad zaslužuje takvo zdanje. Situacija se bitno menja kada pristupite toaletima! Najpre ćete početi da psujete sebe, a potom i sve lepo što ste o objektu rekli.
Iz navedenog primera se na plastičan način može zaključiti da smrad nije nestao iz naše svakodnevice sam po sebi! Presudni su bili korišćenje ljudskog rada i nužnih hemijskih sredstava.