Ko se obogatio na muci Vijetnamaca?

Piše: Dalibor Bubnjević

Danima me pozivaju prijatelji. Pitaju šta se to u Zrenjaninu dešava? Najpre mi vapaji družbenika nisu bili jasni. No, kada su njihovi krici prerasli u razumne poruke, postao sam svestan da ih mori „Linglong“. Prateći pojedine medije, stekli su utisak da Treći svetski rat ili bar proleterska revolucija kreću iz srca Banata.
Da li je zebnja mojih sapatnika bila opravdana? Očito, sve je bilo prenaglašeno u cilju povećanja publiciteta. Fakat jeste da ljudi (radnici) žive u nemogućim uslovima. Međutim, da li je to novost. Odgovor je negativan. Novinari lista „Zrenjanin“ i građevinski inspektori Grada već godinama ukazuju na „radne kampove“. Uprkos svim dokazima, nacionalni mediji nisu bili zainteresovani za brojne činjenice koje su utvrđene. Objekti su zidani (ne)legalno, voda je (pre)prodavana, uslovi života su bili nehumani…
Dakle, pre Kineza, mi (domaći) bi trebalo da odgovorimo na brojna pitanja. Ko je napaćenim radnicima izdavao (ne)uslovni smeštaj (ime i prezime)? Zašto godinama inspekcija (sanitarna/tržišna/turistička i sl) nije vršila nadzor? Da li je neko od lokalnih političara bio član organizovane grupe koja je omogućavala navedeni poduhvat? Koliku korist su stekle ovdašnje elite trgujući sudbinama gostiju Srbije?