Koji novinari su točili gorivo u Vodovodu?

Piše: Dalibor Bubnjević

Da li se sećate značenja reči debata? Nekako smo, kolektivno, potisnuli navedeni termin. Očito da mnogima odgovara vakum, tj. odsustvo rasprave. Tribinski programi Kulturnog centra su istrajno, više od dve decenije, razbijali ovakav stereotip. Tome je umnogome doprinosio Miroslav Samardžić, urednik programa.
Samardžića je nasledio na veoma odgovornoj poziciji Đorđo Prstojević, diplomirani ekonomista. Reč je o mladom čoveku sa kvalitetnim formalnim obrazovanjem. Poseduje bogato iskustvo u upravi. Između ostalog, obavljao je poslove pomoćnika ministra u Vladi Srbije.
Prstojević je za vatreno krštenje pripremio izuzetno ozbiljnu tribinu (utorak, 19 časova). Naslovio ju je „Zrenjaninski mediji nekad i sad“. Sa svojim sagovornicima će pokušati, između ostalog, da odgonetne: koja sredstva javnog informisanja sugrađani najviše prate, kakvi su uslovi rada novinara, izvore finansiranja medija itd.
Biće to prilika da se suoče stavovi, ali i da se na čistac izvedu brojne dileme. Na primer, ko je tokom mandata prethodnog direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ točio gorivo o trošku budžeta. Zanimljivo će biti analizirati projekte koji su finansirani u lokalu. Javnost ima pravo da zna da li su pojedini delatnici zastupnici interesa tzv. fabrike vode, a što je zabeleženo u akciji „arsen“.
Pitanja je mnogo, ali će odgovora biti daleko više u Kulturnom centru, u utorak u 19 časova.