KULTÚRNE CENTRUM ARADÁČ OSLÁVILO ŠTYRY ROKY PÔSOBENIA, podalo správu o aktivitách A ZVOLILO NOVE VEDENIE (1)

  • V máji a v júne si pripomenieme na všetky výstupy a úspechy, ktoré počas štvorročného pôsobenia zaznamenali sekcie a členovia Kultúrneho centra Aradáč. Toho roku v marci bolo zvolené nové vedenie a predsedom KC Aradáč je teraz Jano Zvara.

Zachovali tradíciu spevu, tancu a kultúry v Aradáči – znovu a navždy
Kultúrne centrum Aradáč bolo založené v marci 2013 a za sebou teda má štvorročnú činnosť, ale napriek tomu úctyhodný počet aktivít. Navyše zaznamenalo aj niekoľko úspechov. Po voľbách nového vedenia, ktoré sa uskutočnili minulého mesiaca, predstavujeme aktivity a činnosť KC Aradáč v od jeho založenia.

1-2od začiatku silné tempo

Prvá aktivita Kultúrneho centra Aradáč, teda výstup, bola na Kifliáde v Aradáči. Spevácka skupina vystúpila pod vedením Daniely Ábelovskej a Jána Zvara Mocu. Sólisti Ondrej Goda, Daniela Abelovská, spevácka skupina a Meškárky sa zúčastnili v relácii Šljivik na mediálnom servise občanov RTS. Potom FS Mladosť, ženská spevácka skupina a Meškárky vystúpili na folklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch v júni, a v istom mesiaci spevácka skupina a Meškárky spievali na otváraní výstave v ľudovom múzeu v Zreňanine. Detský folklórny súbor Govličky učinkoval na Zlatej bráne v Kysáči, tiež v júne. Vtedy sa KC Aradáč zúčastnil v organizácie 6. Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli v Aradáči a staral sa o ubytovanie hosťujúceho Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Usporiadali spolu celovečerný koncert venovaný výročiu činnosti aradáčskych ochotníkov pod názvom Dve Mladosti bez starostí. FS Mladosť a Meškárky hosťovali na Budárskych dňoch v Slankamenských vinohradoch v auguste, boli na VI. Oberačky v Aradáči a podali celovečerný program Kultúrneho centra v septembry. V istom mesiaci učinkovali na koncerte Oslávme spolu multikulturálnosť v Mihajlove. Potom sa udiala promócia dramatickej tvorby a knihy Štyri hry aradáčskeho režiséra Jána Hrubíka, účasť spevákov sólistov na XVIII. Banátskom festivale V padinskej doline, organizoval sa retro žúr, a nasledovali vystúpenia folklórneho súboru Mladosť, Meškárok, ženskej speváckej skupiny a sólo speváčky Daniely Abelovskovej na obecnej, zónovej a pokrajinskej folklórnej súťažnej prehliadky v Srbsku. Aradáčsky brand Meškárky učinkovali v televíznej relácii Rádio-televízii Srbska Žikina šarenica v decembri.

1-3pravidelne na…

V roku 2014 pokračovalo sa v mnohých aktivitách: Meškárky pravidelne učinkujú na podujatí Tortiáda v Aradáči, tiež spevácka skupina na Kifliáde v Aradáči. V máji sa znovu na Foklórnom festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch zúčastnili FS Mladosť, ženská spevácka skupina a Meškárky. FS Mladosť potom vystúpil na 51. Maďarskom folklórnom festivale Gyöngyösbokréta v Zreňanine a Mužli, na 6. Medzinárodnom folklórnom festivale Ajmo zaigrati – Ajmo de v Nákove. No, bol to rok úspechu pre mladšiu skupinu detského folklórneho súboru Govličky, ktorá sa pod vedením Maríny Malovej stala laureátom 21. Medzinárodného detského festivalu Zlatá Brána v Kysáči. Kultúrne centrum sa zúčastnil aj na Dolnozemskom dvore na 49. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Tam FS Mladosť vystúpil na Krajanskej nedele. KC Aradáč znovu mal na starosti organizáciu 7. Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli v Aradáči a ubytovanie hosťujúceho folklórneho súbor Devín z Bratislavy. DFS Govličky učinkoval na 18. ročníku Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dúlovciach, a potom i v detskom galaprograme v rámci 53. Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v auguste.
Folkloristi a speváci mali svojich päť minút na vyhodnotení IV. fotokonkurzu archívnych fotografií ľudových zvykov a obyčají vojvodinských Slovákov v reštaurácii Aróma v Báčskom Petrovci – tiež v auguste – a potom sa cestovalo na Slovensko na Hontiansku parádu v Hrušove. V auguste KC organizovalo Školu ľudového tanca a hudby Spoznajme Slovenský Aradáč. Meškárky sa zúčastnili v nahrávaní filmu OKTV Kovačica O konopách. Nasledovali Oberačka, Doolnozemský jarmok v Kovačice – hrali a spievali Meškárky, a Tatjana Jonášová na festivale Rozspievané klenoty získala cenu za autentický kroj. Potom na rozvrhu bola predpremiéra a premiéra divadelného predstavenia Láska alebo niečo tomu podobné v Aradáči v októbri. Ako vždy predtým a potom, réžiu na starosti mal Ján Hrubík. Divadelníci potom vystúpili na celomenšinovom festivále Divadelný vavrín v Kovačici a potom i v Kulpíne v novembry. V tom roku vystúpili FS Mladosť, Meškárky Anka Puderková, ženská spevácka skupina a sólová speváčka Daniela Ábelovská na obecnej, zónovej a pokrajinskej folklórnej súťaži v Srbsku. Mládež zorganizovala SFRJ žur – maškarný ples. Sólista Adam Števko na 49. ročníku festivalu Stretnutie v pivnickom poli v novembry získal cenu za autentickosť piesne. Meškárky a predseda KC Aradáč boli na predvianočnej recepcie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade.

1-4

NOVOZVOLENÝ PREDSEDA KULTÚRNEHO CENTRA ARADÁČ SPOKOJNÝ
Nie som spokojný s malými vecmi
– Očakávania sú veľmi veľké, keďže som bol predsedom Kultúrno-osvetového spolku Mladosť, a to práve v tych rokách od roku 1998. Skrze práce na Slovensku musel som sa toho vzdať. Teraz, ako staronový predseda budem sa snažíť zachovať kultúru v Aradáči. Aspoň ešte 50 rokov sa budeme snažiť aby sme mali čím lepších hercov, divadlo, folkloristov, spevákov, a nie som spokojný s malými vecmi. Rád som keď môžeme zveľaďovať meno našej osady, nielen v našom štáte ale i v zahraničí. Nie je žiadne tajomstvo, že mám žiadosť s foklórom isť do Austrálie – povedal Jano Zvara.
On bol zvolený na miesto predsedu KC Aradáč v piatok 24. marca. Potpredsedníčkou nasledovné štyry roky bude Saňa Hanusová, a tajomníkom Ivica Grujić Litavský. Pokládníčka aj naďalej bude Ana Bagľašová.

(V júne si prečítajte o aktivitách v rokoch 2015, 2016 a o plánoch na tento rok.)
Suzana Kokavská