LSV: Poštovati ljudska prava

– Liga socijaldemokrata Vojvodine vidi Srbiju kao tolerantno društvo u kojem se poštuju sva prava građana. Želimo da sve manjine imaju jednake šanse! Želimo da žene ne budu na marginama! Želimo da se niko ne etiketira zbog drugačijeg mišljenja i opredeljenja! Želimo da se poštuje pravo svakog građanina na rad! – rekao je danas Aleksandar Marton, odbornik LSV, na konferenciji za medije povodom Dana ljudskih prava.

– Pregovarački proces Republike Srbije sa Evropskom unijom u velikoj meri zavisi od nivoa poštovanja osnovnih prava. Srbija je otvorila pregovore o poglavljima 23. i 24. koja tretiraju oblast temeljnih prava, te pravde, slobode i sigurnosti. U ovom procesu Srbija mora učiniti iskorak u pogledu zakonodavnog okvira poštovanja ljudskih prava, ali pre svega u njihovom praktičnom sprovođenju – ocenio je Marton, i dodao:

– LSV sa posebnom pažnjom prati i nivo poštovanja ljudskih prava u gradu Zrenjaninu i potrebno je istaći da postoje brojne manjkavosti, pre svega u aktivnostima institucija koje se bave ovom oblašću.