Maska

Piše: Ljiljana Bailović

U trenutku kada sam, na izložbi u Beogradu, prvi put u živo videla vinčanske figurine, imala sam taj jasan, nepodeljen utisak: sve su one, do jedne, prekrivene maskama. Njihova lica, prikazana u visokoj, a karakterističnoj stilizaciji, sa neobično istaknutim očima, takva su jer nose maske… Kad se usudiš da praviš sakralnu stvar, praviš je za večnost, pomislila sam. Možda susret sa večnošću uistinu zahteva masku? Možda je zato ta neizbežna stilizacija po kojoj Vinčansku civilizaciju prepoznajemo? Trajala je hiljadu godina, a kada je izašala pred nas današnje, kada smo prvi put ugledali te njene skulpture, prošlo je 6-7 hiljada godina. I diviće im se i naredna pokoljenja. To je večnost, zar ne?
Na vinčansku priču podsetio me je jedan tekst u subotnjem Kulturnom dodatku „Politike” o simbolici maske u čovekovom svetu. I šta: nakon tolikih milenijuma njene ritualne i simboličke upotrebe, maska je sad, eto, ušla i u svakodnevnu praksu. Ko ne nosi masku, ne misli dobro bližnjima, neodgovoran je i kriv za opštu nesreću koju je čovečanstvu doneo novi virus. To su poruke koje nam eksplicitno šalju autoriteti. Perite ruke, držite distancu i nosite maske. Nemamo druge odbrane. Pred čim? Pred bolešću – i konačnošću u 2,5 odsto slučajeva. Večnost i konačnost su zapravo veoma blizu, stiču se u jednoj posebno bolnoj tački, zar ne?
Sećanje na vinčanske figurine tako mi je nametnulo ovaj osvrt na moć i nemoć autoriteta: „Struka kaže da je manje zaraženih, ali se sad virus vraća jer se povećao broj zaraženih, virus je dosta blaži, mada jak kao i do sada, i sada se o virusu mnogo zna, ali je on i dalje nepoznanica. – Vaš stručni štab”. To je citat koji kruži internetom, napravljen od raznih rečenica dr Kona i drugih članova pomenutog tela, formiranog zimus da nas na stručan način izvede iz kovid-krize. I? Da li nas je dr Kon izneverio, podlegavši autoritetu političkih vlasti? Da li nije hteo ili nije umeo, pred kim je on masku nosio – pred nama? Pred sobom?, Da li su podaci bili lažni, ko ih je lažirao, za koga, čemu je to služilo? Kraj autoriteta…
Nosite maske i držite distancu.