MESNA ZAJEDNICA „SAVA KOVAČEVIĆ” I U NAREDNOM PERIODU PLANIRA BROJNE AKTIVNOSTI

Uređenje i izrada terena na Peskari

Nakon vrlo dinamične i radne prošle godine, u Mesnoj zajednici „Sava Kovačević” najavljuju i nastavak planiranih aktivnosti u 2018. godini koje nisu stigli da sprovedu. To su, pre svega, uređenje i izgradnja sportskih terena kod Peskare, završetak rekonstrukcije električne mreže, poboljšanje prohodnosti u neasfaltiranim ulicama, obeležavanje pešačkih prelaza, završetak uređenja parka u sklopu doma MZ – postavljanje česme i ograđivanje i uređenje staze prema Osnovnoj školi, košenje trave na javnim površinama, popravka ulične rasvete, organizovanje sada već tradicionalne manifestacije „Zlatne ruke”, kao i organizovanje Memorijalnog turnira u fudbalu „Nenad Bobinac – Braca”.
Savet takođe obeležava Dečju nedelju, organizuje novogodišnje žurke i druženja najmlađih sa Deda Mrazom. Omogućen je rad internet učionica, vodi se računa o zaštiti životne sredine, poslovima bezbednosti u naselju, a ojačana je i saradnja sa obrazovnim, vaspitnim, humanitarnim sportskim i drugim organizacijama, kao i sa ostalim organizacijama koje deluju pri MZ.
Na teritoriji je jedna zdravstvena ambulanta opšte prakse koja pokriva područje šire od same Mesne zajednice. U ovom delu grada aktivna su mnoga udruženja koja rade pod nadzorom Saveta: Karate klub „Mladost – Sava Kovačević”, Mesni odbor penzionera, MO invalida rada, Udruženje žena grada Zrenjanina MO Sava Kovačević, Udruženje „Veseli kotlić”, Klub dijabetičara.
Karate klub „Mladost – Sava Kovačević” i Udruženje „Pilates i zumba” u svečanoj sali redovno održavaju treninge za svoje članove. Zumba je sve popularniji fitnes program koji od 2014. vodi licencirani trener Snežana Fanka.
Prostorije sale koriste i članovi drugih udruženja za svoje potrebe.
U saradnji sa Domom zdravlja „Boško Vrebalov” i Klubom dijabetičara redovno se sprovodi akcija provere krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Velik broj članova ove Mesne zajednice se odaziva pozivu, a ima i onih koji nisu dijabetičari, a vode računa o svom zdravlju. Akcija se sprovodi jednom mesečno.
Udruženje žena ove MZ organizuje svakog oktobra „Kiflijadu”, a priredili su i jedno humanitarno druženje čiji prihod je bio namenjen obnovi vrtića „Cvrčak”.

  • GLAVNO OBELEŽJE
    Peskara 1, tj. Čepel drugo je po veličini jezero i u njemu je kupanje sada zabranjeno jer služi isključivo za sportski ribolov. Peskara 2 je najveće jezero i ono je sada glavno kupalište. Peskara 3 je treće po veličini. Sadašnji naziv je Malo jezero po istoimenom restoranu koji se tu godinama nalazi, a sve je u nadležnosti Saveta ove Mesne zajednice.
  • AKTUELNI SAVET NA ČELU MZ JOŠ DVE GODINE
    Mesna zajednica „Sava Kovačević” pripada jugozapadnom delu grada Zrenjanina i graniči se sa Mesnim zajednicama „Berbersko – Bolnica” i Mužlja. Naselje je dobilo ime po narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Savi Kovačeviću.
    Na konstitutivnoj sednici održanoj krajem 2016. godine, stari saziv Saveta MZ zamenjen je novim. Za predsednika Saveta MZ izabran je Ilija Mandić, a za zamenika Goran Anušić dok je za predsednika Nadzornog odbora izabran Nikola Lovrov. Sekretarka je Marica Kričkić. Mesna zajednica nema sredstava od samodoprinosa.

M. Malbaški