MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Raspisan konkurs za vatrogasce

Prijava na konkurs za prijem 200 polaznika za Osnovnu obuku vatrogasno-spasilačkih jedninica, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs и na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:

1.) da je državljanin Republike Srbije

2.) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs

3.) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa

4.) da ima završenu srednju školu

5.) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

6.) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije

7.) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti

Pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Konkurs traje do 20. marta 2020.

Ž.M.