MIROSLAV PAROVIĆ O PITANjU VOJVODINE I NUŽNOSTI OBNOVE PRIVREDE U BANATU

Pokrajina je neuralgična tačka

Rođen 1984. u Zrenjaninu. Miroslav Parović je osnovnu školu završio u Jaši Tomiću. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu završio je elektrotehniku kao jedan od najboljih studenata generacije. Sa predsednikom stranke Treća Srbija razgovaramo o pitanju Vojvodine, stanju privrede u Banatu i predstojećim izborima.
Da li ste zadovoljni statusom AP Vojvodine u Srbiji?
Nisam. Vojvodina je i dalje neuralgična tačka koju mnogi pokušavaju da koriste za destabilizaciju Srbije. Stoga se mora raditi na uklanjanju svih nametnutih barijera koje razdvajaju Srbiju severno i južno od Save i Dunava. Poraz koalicije koja još od 5. oktobra 2000. godine vodi Vojvodinu biće prvi korak ka konačnom zatvaranju separatističkih težnji.

L. Z.