NA OTVÁRANÍ telocvični na Základnej školy

Detské úsmevy
Dlhoočakávaná športová hala v Aradáči, v rámci Základnej školy Brastva bola otvorená v utorok 17. novembra. Otvorili ju starosta Mesta Zreňanin ôedomir Janjić a riaditeľ aradáčskej školy Valeri Dragan.
– Mám nádej, že v nej bude nacvičovať veľký počet talentovaných a usilovných detí, as že jedného dňa v dedine stretnem jedno alebo dve, ktoré sa dostanú do sveta športa a tam vudú veľmi úspešné – povedal riaditeľ školy Valeri Dragan.
Že sú deti tie, ktoré sa tejto sále pre telocvičnú výchovu najviac tešili hovorila aj profesorka Biljana Srdanov.
-Keď sme im dnes ráno otvorili dvere telocvične, rozbežali sa po nej s takou radosťou a s takou chuťou vyskúšať každé zariadenie že sa mi nedalo veriť. Rokami už cvičíme vonku, alebo v starej sieni veľkosti jednej učebne a taká veľká a moderne vybavená telocvična za nich je opravdivím zázrakom. Už sa infomovali o tom, aké športy v nej budú môcť nacvičovať. Hlavneto vudú futbal, basketbal, hádzaná a volejbal. Už sme založili stonotenisovú sekciu, a je aj tam veľký záujem – vysvetlila profesorka Srdanov.
Predsa, poukázala na to, že je veľmi spokojná tým, ž esa deti zaujímajú o sport.
-Mám dojem, že si ani my ešte naplno neuvedomujeme koľko je dôležité, že je telocvičňa otvorená. Predovšetkým bude maý ohromný vplyv na zdravie detú, ich fizický vývoj keďsa budúzaoberať športom. Taktiež, moderne vybavená sála aj mne odľahčí prácu, pretože nebudem musieť vymýšľať cvičby pre nich, lebo tu máme terén pre malý futbal, basketbal, volejbal, hádzanú, ale i zariadenia pre mužskú a žšnskú gymnastiku. Taktiež mojí kolegovia a ja budeme môcť priprávať deti aj pre závodenia v atletiky – povedala profesorka telesnej výchovy.